“ราชทัณฑ์” เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 556 ครั้ง

“ราชทัณฑ์” เปิดอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 23 มิ.ย.65 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบกสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี นายชาญ วชิรเดช รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ นายวิรุณ เจริญเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาพฤตินิสัยและข้าราชการกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริง ส่งผลให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาและองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่น สามารถคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนต่อไป การดำเนินการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ดังกล่าวนั้น สิ่งที่สำคัญและเป็นหัวใจของการดำเนินงาน คือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือครูพาทำ ผู้รับผิดชอบโครงการภายในเรือนจำ/ทัณฑสถาน จะต้องมีทักษะความรู้ และความสามารถในการถ่ายทอด และปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ต้องขัง จึงจะส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองหรืออบรมให้แก่บุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมราชทัณฑ์ รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานโครงการ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะได้สืบสาน ต่อยอด และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความพร้อม และบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาระบบกสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นระยะเวลา 5 วัน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม่และแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มาร่วมให้ความรู้ และประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่จากเรือนจำ/ทัณฑสถาน ที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 141 คน โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ต่าง ๆ ในครั้งนี้ ต่อยอดไปยังผู้ต้องขังทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถนำ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 556 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน