สสสส.12 ถอด 5 บทเรียนแก้ปัญหาความขัดแย้งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 130 ครั้ง

สสสส.12 ถอด 5 บทเรียนแก้ปัญหาความขัดแย้งสู่สันติสุขที่ยั่งยืน ขณะที่ สถาบันพระปกเกล้า ปลูกฝังสร้างค่านิยม KPI DNA ช่วยเหลือสังคม

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีซรีสอร์ท หัวหิน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 12 โดยบรรยายพิเศษตอนหนึ่งถึงความคาดหวังให้นักศึกษาซึมซับความเป็นสถาบันพระปกเกล้าที่เรียกว่า KPI DNA ด้วยความผูกพันและตระหนักรู้ เป็นตัวอย่างที่ดี เป็นเมล็ดพันธุ์ เป็นพลังสมองที่ทรงคุณค่า คิดถึงประโยชน์ส่วนรวม คิดถึงคนอื่นเสมอ

สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สสสส.12 ได้ดำเนินการขึ้น ระหว่างวันที่ 10 -12 มิถุนายน มีการนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาทั้ง 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่ม 1 นำเสนอประเด็น “การศึกษาความขัดแย้งของการจัดสรรทรัพยากร : กรณีศึกษาวัคซีนโควิด-19”

กลุ่ม 2 นำเสนอประเด็น “ถอดบทเรียน เครื่องมืออันทรงพลัง โมเดล 11 ขั้นตอน ในการเสริมสร้างสังคมสันติสุข”

กลุ่ม 3 นำเสนอประเด็นถอดบทเรียน “การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านพื้นที่ทำกินและด้านการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ : สบขุ่นโมเดล”

กลุ่ม 4 นำเสนอประเด็น ศึกษากลไกการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกระบวนการหนุนเสริมการเจรจาสันติภาพ : บทเรียนการขับเคลื่อนจากพื้นที่

กลุ่ม 5 นำเสนอประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับสัมพันธ์ภาพใหม่ของชุมชน จังหวัดบึงกาฬ

โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล และ อาจารย์ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 130 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน