สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1240 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม ลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ วิธีการเรียนการสอนและข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ให้แก่นักศึกษา จำนวน 12 สาขาวิชา

โดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy” แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ พร้อมมอบเทคนิคการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ เข้าใจ จำได้ ใช้เป็น ทัศนะคติที่ดีและถูกต้อง คิดบวก ทำบวก เรียนหลักสูตรปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของอาชีวศึกษาจะมี 3 ประสบการณ์ในการเรียนรู้ คือ ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต  สุดท้ายนี้ได้อวยพรให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 “จงต่อเติมแรงใจ ใฝ่ความรู้ เปิดประตูสู่โลกอย่างเหมาะสม จงลิขิตเส้นทางดำรงตน เพื่อเป็นคนมีคุณภาพคู่คุณธรรม”

ด้าน นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานและบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการภาพรวมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5” นอกจากนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักศึกษา ดังนี้

1. นายพุทธพร ปราโมทย์ ​ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร

2. นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ​​ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม

3. นายวรากร ชยุติกุล​​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

4. นายบรรยงค์ วงศ์สกุล ​ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

5. นายประมุข ติฐิโต รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ทั้งนี้ ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยี” นางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำโครงการและการเผยแพร่ผลงานสู่งานประงานประกันคุณภาพ” นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และ นายธีรวิทย์ หทัยรัตนานนท์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา บรรยายในหัวข้อ “กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1240 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน