“พระภิกษุพัชรธรรม” ร่วมสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ถวายเป็นพระราชกุศล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1145 ครั้ง

พระภิกษุพัชรธรรม ในโครงการจิตอาสา กำลังใจ พัชรธรรม ร่วมสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันนี้ (2 มิ.ย.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมงานสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ 2 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ พลเอก จิรเดช กมลเพ็ชร ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก และผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคงกองทัพบก พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี คุณหญิง สุพัตรา มาศดิตถ์ นางเมทินี ชโลธร อดีตประธานศาลฎีกา นางประภา บุญหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี นางสาวรจนา วานิช พร้อมด้วยผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดช้างให้ (วัดราษฎร์บูรณาราม) ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

โดยงานสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ 2 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ดำเนินการภายใต้โครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” ซึ่งได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้โครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” รับดำเนินการให้การศึกษา ปฏิบัติ รวมทั้งฝึกอบรมแก่อดีตผู้ต้องขังจากเรือนจำทั่วประเทศที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมจัดให้มีการบรรพชา-อุปสมบทเป็นภิกษุพัชรธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่งจากการศึกษาอบรมโครงการฯ ยังผลให้พระภิกษุพัชรธรรมทุกรูป เป็นผู้ที่มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก รวมถึงสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี จึงเห็นชอบต่อการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อสร้างความศรัทธา ปสาทะ ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยมี พระภิกษุพัชรธรรม จำนวน 24 รูป ร่วมปฏิบัติศาสนกิจ เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ โดยมี หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโส ประธานภิกษุพัชรธรรม ในฐานะที่ปรึกษาโครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” นำคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนร่วมปฏิบัติศาสนกิจ เจริญพระพุทธมนต์ ตามพิธีสวดพระปริตร อธิษฐานจิต เพื่อแผ่นดินไทย ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งอบรมจิตภาวนาและบรรยายธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเป็นกำลังใจ-กำลังธรรมแก่ประชาชน ตลอดจนข้าราชการทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายอายุตม์ กล่าวว่า โครงการจิตอาสา “กำลังใจ พัชรธรรม” เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมภารกิจการแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังของกรมราชทัณฑ์ อันจะช่วยขัดเกลาและพัฒนาด้านจิตใจผู้ต้องขังให้เห็นคุณค่าในตนเอง พร้อมน้อมนำหลักธรรมของศาสนาไปปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ซึ่งขณะนี้ ยังอยู่ระหว่างการขยายผลโครงการฯ ไปยังเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ เพื่อเป้าหมายการคืนคนดีมีคุณธรรม พึ่งตน…พึ่งธรรม ลดการกระทำผิดซ้ำ พร้อมเป็นกำลังใจในการกลับไปพัฒนาช่วยเหลือชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1145 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน