ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 986 ครั้ง

วันนี้ (27 พ.ค.65) พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) พร้อมด้วย นางศิริรัตน์ นิลสมัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ คณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารสมาคมภริยาทหารเรือ เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี พลเรือตรี สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผบ.นรข.) และ นาวาเอก พรพิรมย์ ยศบุญ ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ตลอดจนกำลังพลหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ให้การต้อนรับ

จากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งให้โอวาทและขอบคุณกำลังพล หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตนครพนม ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมุ่งมั่นทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนและมีผลการปฏิบัติที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง ก่อนเข้ารับฟังการบรรยายสรุป เพื่อรับทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน

ในการนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำกำลังพลโดยเฉพาะการดูแลด้านสวัสดิการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ความว่า “ผมทราบดีว่า ท่านมาปฏิบัติงานในพื้นที่ห่างไกล และต้องเสี่ยงต่ออันตราย ผมและผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น จะดูแลครอบครัวของท่านที่อยู่แนวหลัง รวมถึงจัดการการสวัสดิการต่าง ๆ ให้ท่านตามความเหมาะสม ในการนี้ ผมขอเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือทุกหน่วย ขอให้ปฏิบัติภารกิจด้วยความตั้งใจมั่น รักในเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่ประพฤติตนสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำการอันใด ที่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความจงรักภักดี ด้วยปัญญารู้คิด สุจริตจริงใจ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น เพื่อให้ประเทศชาติและราชนาวีที่เรารัก มีความมั่นคงสืบไป”

ในเวลาต่อมา ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปยัง สถานีเรือธาตุพนม เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ

ต่อมาในช่วงบ่าย ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะ ได้เดินทางไปยัง วัดเกษมสุข บ้านกุดโง้ง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่ง กองทัพเรือ ได้นำรถวีลแชร์มามอบให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ไร้โอกาส และถุงยังชีพจาก บริษัทห้างร้านผู้ให้การสนับสนุน มามอบให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ รวมถึงจัดกำลังพลที่มีความรู้ความชำนาญ ในการตรวจสภาพและซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มาให้บริการประชาชนในกิจกรรม NAVY FIX STATION นอกจากนั้นยังได้มีการให้บริการบริการตัดผม และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ได้ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการเปิดปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติด โดยตั้งเป้าบรรเทาปัญหาลดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกำลังทางเรือออกลาดตระเวนตรวจการณ์ทางลำน้ำ พร้อมทั้งตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วม และจัดตั้งที่บังคับการทางยุทธวิธีในพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับการจัดหน่วยประกอบด้วย หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตจำนวน 4 เขต 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ นอกจากนั้นยังเป็นไปตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งผลการปฏิบัติที่สำคัญ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงปัจจุบันสามารถจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังสามารถดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ ศุลกากร รวมถึง ผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ได้อย่างต่อเนื่อง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 986 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน