ศาลเยาวชนฯ เปิดฝึกอาชีพนวดเพื่อสุขภาพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้เยาวชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1210 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 เวลา 09.00 น. นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมนวดเพื่อสุขภาพ สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว พร้อมด้วย นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และ นางพรทิพย์ ปัญญาสกุลวงศ์ หัวหน้าโครงการฯ ร่วมพิธี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โครงการดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชน ที่อยู่ในกระบวนการของศาลเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนบุคคลในครอบครัว เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกิน 10 คน ซึ่งจะมีการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 3 รุ่นด้วยกัน เสร็จสิ้นเดือนธันวาคม ปีนี้

สำหรับการเรียนการสอนมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อบรมติดต่อกัน 6 วัน จากนั้นฝึกปฏิบัติจริงภายใน 1 เดือน และเมื่อสอบภาคปฏิบัติผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร นำไปขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างเงิน สามารถพึ่งพาตนเองและเลี้ยงครอบครัวได้

นอกจากนี้ยังมี ผู้พิพาษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นำโดย ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์, นางอารยา เศวตเศรณี, นางบุญนาค คลังสุภาวิพัฒน์, นางเพ็ญเพียร สันติพันธ์พิทักษ์ ฯลฯ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง             

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1210 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน