สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “การจัดการศึกษายุคใหม่” งานก็เป็นผล คนก็เป็นสุข

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1183 ครั้ง

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ในระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค.65 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครูผู้สอนในระดับปริญญาตรี ให้ได้รับการพัฒนาในวิชาการและวิชาชีพ และสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและองค์กร สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และเพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนรู้ไปสู่ทศวรรษที่ 21 โดยมีวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 วิทยาลัย 11 สาขาวิชา รวมจำนวน 45 คน

โดย นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การจัดการศึกษายุคใหม่” ซึ่งได้ให้แนวคิดในการพัฒนา เตรียมความรู้ ทศวรรษที่ 21 แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีหลักการเรียนรู้ หลักการทำงาน สู่ความสำเร็จ คือ “งานก็เป็นผล คนก็เป็นสุข” หลักการทำงานสู่ความสำเร็จต้องมีหลักคิด หลักวิชาการ และหลักปฏิบัติ

ด้านนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5”

นอกจากนี้ยังมี ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจัดทำรายละเอียด (คอศ.2 – คอศ.6) การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการในการจัดการประชุมวิชาการระดับสถาบัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ, นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และ นางสุนารี ขุนณรงค์ ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต บรรยายให้ความรู้ในเรื่องแนวทางการจัดทำประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1183 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน