ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ปลดออก 7 ผู้คุมเรือนจำ ทุจริตต่อหน้าที่-เรียกรับผลประโยชน์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 544 ครั้ง

ราชทัณฑ์ ไล่ออกเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อีก 7 ราย เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง พร้อมส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

วันนี้ (6 พ.ค.65) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 4/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์  โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 5 ราย ปลดออกจากราชการ 2 ราย รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1. กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย และปลดออกจากราชการ 2 ราย)

2. กรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง 4 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ

• ติดต่อญาติ เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

• นำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

• ทุจริตเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

• นำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวปิดท้ายว่า ตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และย้ำว่ากรมราชทัณฑ์จะไม่ปล่อยปละละเลย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในงานราชทัณฑ์ทุกมิติ และส่งเสริมให้ข้าราชการราชทัณฑ์ มีความพอเพียง พออยู่ พอใช้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พร้อมทั้งเปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด สามารถส่งหลักฐานได้ โดยตรงถึงผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ผ่านช่องทาง QR Code :DocAni-Corruptiom เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่นต่อไป       

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 544 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน