ผบ.ทร.ประดับเครื่องหมายยศ-มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนจ่านักเรียนดุริยางค์ ประจำปีการศึกษา 2564

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1306 ครั้ง

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนจ่านักเรียนดุริยางค์ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (28 เม.ย.65) เวลา 14.00 น. พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ และมอบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนจ่านักเรียนดุริยางค์ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นไปตาม มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี นักเรียนจ่าและนักเรียนดุริยางค์ ที่สำเร็จการศึกษาจาก  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนพลาธิการ โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ และ โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เข้าร่วมในพิธี จำนวนทั้งสิ้น 1,112 นาย ในจำนวนนี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 1,066 นาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 35 นาย และ กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 11 นาย

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนจ่าทหารเรือและนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2564 โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “นายทหารประทวนนับว่าเป็นกำลังพลที่เป็นกำลังหลักของกองทัพเรือ และเป็นกำลังพลในส่วนที่จะนำนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงนับได้ว่ามีความสำคัญอย่างสูง ต่อความสำเร็จของภารกิจต่างๆ ของกองทัพ การที่ท่านได้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันทั้ง 8 แห่ง และได้รับการประดับยศในวันนี้ จึงนับได้ว่า ท่านผ่านมาตรฐานขั้นสูงของกองทัพเรือ มีคุณสมบัติครบถ้วน พร้อมที่จะไปเป็นกำลังสำคัญในการรับใช้ประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ ในช่วงเวลาที่ท่านจบการศึกษานี้ นับว่าเป็นห้วงเวลาพิเศษเพราะสถานการณ์ความขัดแย้งทางทหาร ทั้งระดับโลก และระดับภูมิภาค ขยายตัวรุนแรงขึ้นทุกวัน หน้าที่หลักของกองทัพเรือคือ การปกป้องอธิปไตยของชาติทางทะเลซึ่งจะต้องมีความพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ และภัยคุกคามในทุกรูปแบบที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านจึงเป็นความหวังของเรา ในการเป็นกำลังหลักที่จะมาเสริมขีดความสามารถของกองทัพ ไม่ว่าท่านจะปฏิบัติงานในหน่วยใด ทั้งหน่วยกำลังรบทางเรือ กำลังรบทางบก หน่วยบิน หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ฝ่ายอำนวยการ ส่วนศึกษา หรือ ส่วนสนับสนุนและไม่ว่าท่านจะปฏิบัติงานในสายงานใด ทั้งด้านการสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การขนส่ง การพลาธิการ การสารวัตร การแพทย์และพยาบาล หรือ การดุริยางค์ และไม่ว่าท่านจะปฏิบัติงานในพื้นที่ใด ทั้งทางภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลาง ภาคตะวันออก หรือภาคใต้ ขอให้ทราบว่าทุกหน่วยเฝ้ารอพวกท่านอยู่ ขอให้พวกท่านใช้ความรู้ความสามารถที่ได้ศึกษามาจากสถาบัน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ตลอดจนใช้พลังและทักษะของคนรุ่นใหม่ นำวิธีการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยพัฒนางานในหน้าที่ที่ได้รับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ ให้มีความพร้อมมากขึ้น ในการรับมือภัยคุกคามในอนาคต”

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ฝากข้อคิด แก่นักเรียนจ่าทหารเรือ ว่า “ทัศนคติเริ่มต้นและอุดมการณ์สำคัญมาก เปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางตั้งแต่เริ่มออกเดิน หากการเริ่มต้นไม่ดี ผิดทิศผิดทางตั้งแต่แรก ยิ่งนานไป ความผิดพลาดยิ่งสูง และอาจเป็นผลเสียแก่ตัวเราและกองทัพเรือ ก่อนที่จะออกเดินทาง เราจึงต้องแก้เข็มทิศให้ไม่มีอัตราผิด และขีดเข็มให้ตรงไปยังจุดหมายที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้ผมหมายถึงเราจะต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ ในการรักษาไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ รักษาไว้ซึ่งความเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริต

ผมขอน้อมนำส่วนหนึ่งของพระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2552 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ความว่า “ความเจริญมั่นคงทั้งนั้น จะสำเร็จผลเป็นจริงได้ ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติ มุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าส่วนอื่น” มาให้พวกเราใช้เป็นหลักยึดในการปฏิบัติงาน และขอให้หมั่นตรวจสอบตัวเองปรับแก้ตัวเองมุ่งมั่นในอุดมการณ์ ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ท่านเกษียณอายุราชการ ซึ่งผมเชื่อว่า หากท่านปฏิบัติได้ตามนี้ จะเป็นผลดีต่อกองทัพเรือและจะทำให้ท่านเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการยิ่งขึ้นต่อไป”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1306 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน