นักศึกษา สสสส.รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสืบสานประเพณีไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 308 ครั้ง

นักศึกษา สสสส.รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งมอบ “ความรักสันติสุข” ผ่านวันสงกรานต์ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

สถาบันพระปกเกล้า โดยนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (สสสส.12) จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ และประเพณีรดน้ำไหว้ผู้ใหญ่ คณาจารย์ ของสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์สันติสุข” มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณ เพื่อขอโทษต่อสิ่งที่เคยล่วงเกิน ทั้งกาย วาจา ใจ ทั้งที่ตั้งใจ หรือไม่ได้ตั้งใจ ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลัง

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้เชิญ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมคณาจารย์ต่างๆ ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า นั่งตามเก้าอี้ที่จัดเตรียม จากนั้น นายวารินทร์ กงประเวชนนท์ ประธานนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 12 (สสสส.12) นำเพื่อนๆ นักศึกษาเข้าแถวเว้นระยะห่างตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 นำพวงมาลัย น้ำหอม น้ำอบ ที่บรรจุในขวด ทยอยเข้ารดน้ำขอพรคณาจารย์ เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต บรรยากาศเป็นไปด้วยความสุข ชื่นมื่น

สำหรับกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และขอขมาลาโทษ อีกทั้งเป็นการขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ประเพณีรดน้ำดำหัว ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีงามอีกประเพณีหนึ่ง ที่ประชาชนชาวไทยถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งคนไทยเชื่อว่า การรดน้ำดำหัวจะช่วยชำระสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิต เพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่ไทย

สำหรับวิธีการรดน้ำดำหัวในปัจจุบัน จะนิยมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในครอบครัว หรือที่ตนนับถือ โดยการนำน้ำไปรดบริเวณมือของผู้ใหญ่ จากนั้นผู้ใหญ่ก็จะอวยพรให้กับผู้น้อย เพื่อความเป็นสิริมงคล

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 308 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน