ศาลจังหวัดเชียงราย ย้ายที่ทำการแห่งใหม่ เริ่มเปิดทำการ 1 มี.ค.นี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1198 ครั้ง

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลจังหวัดเชียงราย จากอาคารที่ทำการหลังเดิม อาคารศาลจังหวัดเชียงราย ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปยังอาคารที่ทำการหลังใหม่ อาคารศาลจังหวัดเชียงราย เลขที่ 1133 ถนนไกรสรสิทธิ์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยเริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่มีอรรถคดีหรือต้องการติดต่อราชการศาลจังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 – 719461 – 66 โทรสาร 053 – 719469

ทั้งนี้ ศาลจังหวัดเชียงราย มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไปที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่น โดยมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งที่มีจำนวนทุนทรัพย์ หรือราคาทรัพย์ที่พิพาทเกินกว่าสามแสนบาท คดีที่ไม่มีทุนทรัพย์ (คดีที่ขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้) หรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจ คดีอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จำคุกเกินสามปี หรือปรับเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับที่อยู่ในเขตอำนาจ

สำหรับคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงเชียงรายที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงราย ศาลอาจใช้ดุลยพินิจรับคดีไว้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงเชียงรายก็ได้ ทั้งนี้ ตามพระธรรมนูญ ศาลยุติธรรม มาตรา 18 และมาตรา 19/1 ศาลจังหวัดเชียงรายมีเขตอำนาจครอบคลุม 12 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน อำเภอดอยหลวง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1198 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน