นศ.มทร. สุวรรณภูมิ ฝึกปฏิบัติงานซ่อมบํารุงอากาศยานไร้คนขับ คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดผลงานด้านนวัตกรรม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เปิดเผยว่า จากการที่ มทร.สุวรรณภูมิ มุ่งเน้น ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพพร้อมทำงานเมื่อจบการศึกษา โดยจัดระบบสหกิจศึกษา จับคู่กับสถานประกอบการ (สปก.) ต่าง ๆ เพื่อให้นักศึกษาออกไปปฏิบัติงานจริงกับ สปก. ที่มีความใกล้เคียงกับสาขาวิชาที่เรียนให้มากที่สุดและจัดให้มีการประกวดผลงานภายใต้โครงการประกวด ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีผลงานส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 21 ผลงาน โดยแยกเป็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 ผลงาน ด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ 3 ผลงานและด้านนวัตกรรมการศึกษา 2 ผลงาน พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่นและผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้วย

นายธีรพล กล่าวต่อไปว่า จากผลการประกวดด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ปรากฏว่าโครงงานออกแบบและสร้างเครื่องมือกระบวนการวัดความหนืดของไหล โดยนางสาว ณัฐมล บุญแจ่ม และนายสุรศักดิ์ ชะนะสงคราม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้ง 2 คนได้ไปฝึกทักษะเกี่ยวกับงานวัดละเอียด โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีความเที่ยงตรงสูงในการวัดขนาดชิ้นงานในบริษัท ที่ทำการซ่อมบำรุงปรับปรุงโครงสร้างอากาศยานและผลิตอากาศยานไร้คนขับบริษัท อาร์วี คอนเน็กซ์จำกัด ตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ในส่วนของผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานแนวทางการลดค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองในสายงานผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป โดยนางสาว ฐิติภา สิงห์คง และนางสาว พรชิตา ฉายแสง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับสาขาด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และจัดการดีเด่น ผลงานชนะเลิศได้แก่ โครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพจัดการคลังพัสดุกรณีศึกษา บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขานครหลวง โดยนางสาวพรทิพย์ รักสนิท สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1404 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน