มทร. สุวรรณภูมิ เจ๋ง คว้ารางวัลอีกแล้ว “รายการนำเที่ยว”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1519 ครั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย รองคณบดี นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ได้แสดงศักยภาพทักษะวิชาการด้านศิลปศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ เปิดเผยว่า ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ฯ ในครั้งนี้ ทางคณะได้นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 6 รายการ ประกอบไปด้วย การแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ การแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ การแข่งขันอ่านออกเสียงภาษาไทย การแข่งขันภาษาจีน ทักษะด้านมัคคุเทศก์ (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และการแข่งขันรายการนำเที่ยว โดยเป็นการเข้าร่วมแข่งขันแบบออนไลน์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อาจารย์ทั้ง 3 ศูนย์พื้น ประกอบไปด้วย ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ศูนย์นนทบุรี และศูนย์สุพรรณบุรี ร่วมกันฝึกสอนและส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

โดยนักศึกษาที่เข้าประกวด คือ นายกรประเสริฐ สารบาล และ นางสาวกัญญารัตน์ รัตนทิพย์ นักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน “รายการนำเที่ยว” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจในการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สร้างบัณฑิตนักปฏิบัติ โดยส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนจากการเรียนรู้ลงมือทำจนเกิดความชำนาญ โดยเฉพาะการให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เป็นการบริการวิชาการแก่สังคม นำมาสู่ความภาคภูมิใจต่อตนเองในฐานะผู้เป็นปัญญาชนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1519 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน