ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ย้ายที่ทำการใหม่ไปตลิ่งชัน เริ่มเปิดทำการ 14 ก.พ.นี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 840 ครั้ง

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง จากอาคารศาลแขวงดุสิต ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ไปยังที่ทำการศาลหลังใหม่ อาคารศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เลขที่ 88/2 หมู่ที่ 5 ถนนเลียบทางรถไฟ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 (ใกล้ศาลอาญาตลิ่งชันและศาลแพ่งตลิ่งชัน) โดยเริ่มเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่มีอรรถคดี หรือต้องการติดต่อราชการสามารถติดต่อได้ตามที่ทำการใหม่ข้างต้น หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02 448 7394-5 หมายเลขโทรสาร 02 448 7396

ทั้งนี้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีเขตอำนาจพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และคดีที่กฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีดังต่อไปนี้

1. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอื่นอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ

2. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดฐานฟอกเงิน หรือความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ หรือกฎหมายอื่นในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ฯ

3. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ ขอให้ รับว่าจะให้ ทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพล เพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการ หรือไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำใดตามกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น

4. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กฎหมายกำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลตาม 1–4

6. คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน หรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จ

7. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ำรวยผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

8. กรณีที่มีการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้อง หรือยื่นคำร้องขอตาม 1 – 7

9. คดีที่การกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท หากบทใดบทหนึ่งอยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง

10. คดีที่การกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันในความผิดที่เกี่ยวข้องกัน แม้บางกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ศาลก็มีอำนาจที่รับพิจารณาพิพากษาทุกกรรม หรือไม่รับพิจารณาพิพากษาเฉพาะกรรมใดกรรมหนึ่งหรือหลายกรรมที่ไม่อยู่ในอำนาจก็ได้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 840 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน