“เฉลิมชัย” ปลื้มส่งออกผลไม้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ทุเรียนทะลุแสนล้าน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 342 ครั้ง

“เฉลิมชัย” เผยส่งออกผลไม้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เฉพาะทุเรียนทะลุแสนล้าน เผยปีนี้ผลผลิตเพิ่มกว่า 5 แสนตัน มอบ “อลงกรณ์” รับผิดชอบชุดเฉพาะกิจ ผนึกทีมผลไม้ภาคตะวันออกรับมือฤดูผลไม้ล่วงหน้า พร้อมลุยหนองคายเร่งรถไฟจีน-ลาวขนสินค้าเกษตร 27 ม.ค.นี้

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.65 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) กล่าวถึงผลดำเนินงานบริหารจัดการผลไม้ปี 2564 และ ปี 2565 ว่า ในปี 2564 สามารถส่งออกผลไม้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เฉพาะทุเรียนขายทะลุหนึ่งแสนล้านบาทเป็นครั้งแรก แม้เผชิญปัญหาการขนส่งโลจิสติกส์จากค่าระวางที่สูงขึ้น การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และการปิดด่านหลายครั้ง จากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความสำเร็จดังกล่าวมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งชาวสวนผลไม้ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาครัฐ ที่ร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคในปีที่ผ่านมา และสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศชาติจากการส่งออกทำสถิตินิวไฮโดย 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ของปี 2564 ส่งออกผลไม้ 7 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง จำนวน 1,992,751 ตัน คิดเป็นมูลค่า 165,624 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.75% เทียบกับปี 2563 ที่ส่งออก 1,718,228 ตัน มูลค่า 117,673 ล้านบาท สำหรับทุเรียนส่งออก 903,700 ตัน คิดเป็นปริมาณเพิ่มขึ้น 38.29% คิดเป็นมูลค่า 115,459 ล้านบาท เติบโต 59.11% เทียบกับปี 2563 ส่งออก 653,476 ตัน มูลค่า 72,566 ล้านบาท โดยฤดูกาลผลิตปี 2565 จะมีผลผลิตออกมา 5,200,009 ตัน เพิ่ม 11.39% หรือเพิ่มกว่า 5 แสนตัน เทียบกับปี 2563 ที่มีปริมาณ 4,668,435 ตัน ซึ่งเป็นตัวเลขจากกรมศุลกากร

ดร.เฉลิมชัย กล่าวต่อไปว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือผลไม้ที่จะเริ่มต้นฤดูในเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ จึงมอบนโยบายให้ฟรุ้ทบอร์ดกำหนดมาตรการล่วงหน้าโดยมอบหมาย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ

ทางด้านนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาผลไม้เศรษฐกิจล่วงหน้าทั้งระบบ กล่าวว่า คณะทำงานฯได้กำหนด 5 มาตรการ 21 โครงการ สำหรับบริหารผลไม้ในภาวะวิกฤติเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนและโครงการต่างๆ และเมื่อวันเสาร์ที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้จัดการประชุมทางไกลกับสมาคมทุเรียนไทย ตัวแทนแปลงใหญ่ทุเรียนจังหวัดระยอง สมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน สมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย สถาบันทุเรียนไทย หอการค้าจังหวัดจันทบุรี สมาคมการค้าผลไม้ยุคใหม่ ตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบการภาคตะวันออก นายชรัตน์ เนรัญชร และนายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น อบจ.ระยอง สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการการเกษตรเขตที่ 6 อธิบดีกรมวิขาการเกษตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด หน่วยงาน EEC และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมรองรับผลไม้ภาคตะวันออก โดยมีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น ข้อเสนอให้เร่งจัดทำมาตรฐาน zero covid ทุเรียนที่มีงานวิจัยรองรับโดยกำหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและสื่อสารกับจีน เพื่อสร้างความมั่นใจกับจีนและประเทศลูกค้าอื่นๆ การใช้ระบบตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) การหารือกับจีนในการขนส่งบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว โดยการปิดตู้ที่ประเทศลาว และ ส่งไปคุนหมิงเลย โดยไม่ต้องแวะตรวจที่ด่านโมฮ่าน เพื่อให้สามารถส่งทุเรียนและผลไม้เศรษฐกิจอื่นๆ ทางรางได้ตั้งแต่เดือน มีนาคมปีนี้ ตลอดจนข้อเสนอให้ประชุมหารือกับประเทศจีน ลาว และเวียดนาม เพื่อตกลงมาตรการร่วมกันเรื่อง protocol ในการเปิด-ปิดด่านชายแดนต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอให้ด่านมี Green Lane สำหรับผลไม้ไทยเป็นการเฉพาะรวมทั้งปัญหาการทำ GAP ที่ชาวสวนต้องจ่ายมากขึ้นว่าจะมีแนวทางช่วยเหลืออย่างไรเมื่อใด รวมทั้งข้อพิจารณาเรื่องการเยียวยาชาวสวนลำไยในฤดูกาลที่ผ่านมา

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ได้รายงานให้รัฐมนตรีเกษตรฯ ในฐานะประธานฟรุ้ทบอร์ด ทราบถึงข้อเสนอดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปโดยเร็ว นอกจากนี้ตนจะนำคณะเดินทางไปหนองคายและอุดรธานี เพื่อหารือกับผู้ประกอบการ 3 ประเทศ ไทย-จีน-ลาว เรื่องการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ในวันที่ 27 ม.ค.นี้

สำหรับความคืบหน้าในเรื่อง GMP นายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการ สวพ.6 ได้รายงานในที่ประชุมว่าปัจจุบันได้มีการอบรม มาตรฐาน GMP plus ให้กับล้งไปแล้วกว่า 400 แห่ง และดำเนินการป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนอย่างจริงจัง เพื่อยกระดับคุณภาพของทุเรียนในปีนี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 342 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน