ป.ป.ช. เชียงใหม่ ประชุมวางมาตรการป้องกันการทุจริตดูดทรายในลำน้ำปิง-ลำน้ำสาขา จ.เชียงใหม่

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 420 ครั้ง

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 นายนิรันดร ศรีภักดี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ (วาระพิเศษ) เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ในประเด็นการประกอบกิจการดูดทราย ในลำน้ำปิงและลำน้ำสาขา ณ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สืบเนื่องจากการลงพื้นที่ โครงการ TAC Team เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64 พบการเปลี่ยนแปลงของเส้นทางลำน้ำแม่แจ่ม บริเวณท่าทรายพูลทวี อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ที่ประชุมได้รับฟังคำชี้แจงของผู้ประกอบการเจ้าของท่าทราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีมติให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ดำเนินการจัดทำภาพถ่ายทางอากาศเปรียบเทียบ การไหลของลำน้ำแม่แจ่ม ในบริเวณท่าทรายพูลทวี รวมทั้งจัดทำข้อมูลชี้แจงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเส้นทางไหลของลำน้ำแจ่ม ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทองเป็นฝ่ายเลขานุการ แล้วรายงานให้สำนักงาน ป.ป.ช. ทราบผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 420 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน