ศาลสรุปยอดคดี 7 วันช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 “เมาแล้วขับ” ครองแชมป์อันดับ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 136 ครั้ง

สรุปยอดคดีช่วงเทศกาลปีใหม่ โฆษกศาลยุติธรรม เผยคดีเมาแล้วขับยังอันดับ 1 แนะควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด แม้ผ่านช่วงเทศกาลมาแล้ว

นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยยอดรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 (ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 5 มกราคม 2565) ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติโดยศูนย์ข้อมูลคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม พบว่า ศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง

1. จำนวนคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยแบ่งเป็น จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 15,854 คดี, จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 15,024 คดี (คิดเป็นร้อยละ 94.76)

2. จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ อุบลราชธานี จำนวน 2,249 คดี , นครราชสีมา จำนวน 1,735 คดี , สุรินทร์ จำนวน 767 คดี , สกลนคร จำนวน 705 คดี , ร้อยเอ็ด จำนวน 635 คดี

3. ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ ศาลจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,812 คดี , ศาลแขวงนครราชสีมา จำนวน 887 คดี , ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 635 คดี , ศาลแขวงสุรินทร์ จำนวน 568 คดี , ศาลแขวงอุดรธานี จำนวน 488 คดี

4. ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 15,280 คน , ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 1,186 คน , ขับรถขณะเสพยาเสพติดจำนวน 666 คน , ขับรถโดยประมาท จำนวน 29 คน

5. จำนวนจำเลยที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษา รวมทั้งสิ้น 17,161 คน โดยแบ่งเป็น เพศชาย 16,731 คน , เพศหญิง 430 คน , จำนวนจำเลยสัญชาติไทย 16,400 คน , จำนวนจำเลยสัญชาติอื่น 761 คน

กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว

1. จำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 94 คำร้อง

2. โดยข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับมากที่สุด ได้แก่ ขับรถขณะเมาสุรา 73 คน, ขับรถขณะเสพยาเสพติด 22 คน, ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 1 คน

3. จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 97 คน แบ่งเป็น เพศหญิง 2 คน , เพศชาย 95 คน

4. ผลการตรวจสอบการจับ แบ่งเป็น ชอบด้วยกฎหมาย 96 คน , ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 1 คน

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในกลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 9,452 คดี พบว่าปริมาณคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ เพิ่มขึ้น 6,402 คดี (คิดเป็นร้อยละ 67.73) คาดว่าอาจเนื่องมาจากประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติ และกล้าที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงทำให้สถิติปีนี้เพิ่มขึ้น ส่วนทางด้านกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 118 คำร้อง พบว่าจำนวนคำร้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ ลดลง 24 คำร้อง (คิดเป็นร้อยละ 20.34)

โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของข้อหาที่มีผู้กระทำความผิดสูงสุดยังคงเป็นข้อหาขับรถขณะเมาสุรา ซึ่งเป็นข้อหาที่มีผู้กระทำความผิดสูงสุดต่อเนื่องในทุก ๆ เทศกาลที่ผ่านมา จึงขอฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนทุกคนให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ขับขี่อย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและขณะขับขี่ยานพาหนะทุกชนิด และปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ถึงแม้จะเลยผ่านช่วงเทศกาลมาแล้วก็ตาม ตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขอนามัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้มีเชื้อโควิดกลายพันธุ์ชนิดใหม่โอมิครอน (Omicron) ที่ี่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

“จึงฝากความห่วงใยถึงประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งดูแลตนเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และหมั่นสังเกตอาการตนเองอยู่เสมอ” โฆษกศาลยุติธรรม กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 136 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน