เปิด 3 แนวคิด พัฒนาเมืองอัจฉริยะ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 610 ครั้ง

กฟผ. พามาดูโครงการดีๆ ที่จะเปลี่ยนแม่เมาะให้เดินหน้าสู่การเป็นเมืองสมาร์ทซิตี้ เพื่อให้ชาวชุมชนอำเภอแม่เมาะใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข อีกทั้งยังตั้งใจจะให้แม่เมาะกลายเป็นเมืองน่าอยู่เชิงนิเวศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้ทุกคนในชุมชนมาร่วมคิดและขับเคลื่อนไปด้วยกันผ่าน 3 แนวคิด มาดูกันเลยว่าทั้ง 3 แนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนเมืองแม่เมาะให้น่าอยู่ มีอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลย

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) แม่เมาะเป็นพื้นที่ตั้งของแหล่งผลิตพลังงานสำคัญของภาคเหนือการพัฒนาด้านพลังงานจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ จึงนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาพัฒนา และยังได้มีการรับซื้อพืชชีวมวลจากวิสาหกิจชุมชน นำมาผลิตชีวมวล ทำให้ชุมชนมีรายได้มากขึ้นและการใช้ยานยนต์รักษาสิ่งแวดล้อมไว้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) สิ่งแวดล้อมเป็นจุดเด่นของแม่เมาะ จึงได้เดินหน้าเพิ่มพื้นที่สีเขียว อย่างการสนับสนุนการตั้งป่าชุมชน เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น มีศูนย์ศึกษาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กฟผ. แม่เมาะ และศูนย์การเรียนรู้การปลูกป่า อีกทั้งยังเปิดให้เข้ามาดูงาน ในพื้นที่ฟื้นฟูสภาพเหมืองอีกด้วยนะ 

เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) ชุมชนแม่เมาะมีสินค้า การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ กฟผ. จึงเข้าไปช่วยพัฒนาและแปรรูปสินค้าที่สร้างรายได้ โดยการเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าออนไลน์ และยังให้อำเภอแม่เมาะเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ของนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนจังหวัดลำปาง 

สำหรับใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ก็สามารถมาชมนิทรรศการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ได้ที่พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) หรือชมนิทรรศการเสมือนจริง virtual 360 องศา ผ่านทางเว็บไซต์  https://maemoh-festival.egat.co.th/

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 610 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน