ผู้พิพากษาสมทบ เข้าอบรม-ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับตำแหน่ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1640 ครั้ง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จัดพิธีปฏิญาณตนและอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา ปัตตานี สตูล และนครศรีธรรมราช ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช สงขลา

วันนี้ (25 พ.ย.64) นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีอบรมและปฏิญาณตนของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จำนวน 42 คน จังหวัดปัตตานี 26 คน จังหวัดสตูล 21 คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช 36 คน รวมทั้งสิ้น 125 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววิไล จิวังกูร ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายปัญญา ช่อมณี อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 นายก่อเกียรติ สุพลพงษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 9 นายประคอง เตกฉัตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 9 นายสถาพร ประสารวรรณ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 9 นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ดร.นิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ อดีตประธานผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และคณะ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดสตูล และจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ได้กล่าวให้โอวาทมีใจความสำคัญว่า “ตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ถือเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามประมวลกฎหมายอาญา และมีหน้าที่พิจารณาพิพากษาอรรถคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ฉะนั้นผู้พิพากษาสมทบจึงต้องมีจริยธรรมและวินัย ควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งต้องมีอุดมการณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ปราศจากอคติ มีความเป็นกลาง รักษาความลับ รักษาวินัย มีจริยธรรมเช่นเดียวกับผู้พิพากษา และนำความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จลุล่วง เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้กลับตนเป็นคนดี ตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัวและลดปัญหาความแตกแยกของครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักในการอบรมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดีของชาติต่อไป”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1640 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน