ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนนโยบายรัฐฯ เราเที่ยวด้วยกัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 246 ครั้ง

ดร.ศรีสุดา ทาเจริญ ร่วมกับ ดร.ศิรินันท์ เพียรโรจน์ นำคณะเพื่อนๆ กลุ่ม My Friend’s จากกรุงเทพฯ, ยะลา และนราธิวาส ร่วมสนับสนุนนโยบายรัฐฯ เราเที่ยวด้วยกัน, ยิ่งใช้ยิ่งได้ และ คนละครึ่ง จัดทัวร์เที่ยวไทยท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม และร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2564 ณ พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน โดยมี คุณสุภาพ จันทร์ทิพย์ คุณวาสนา ทองเรือง คุณอรพินท์ พึ่งคำ คุณสุวินิต อุบลเลิศ คุณดาราภรณ์ ศรีนวลดี คุณวีนุกูล นีรสิงห์ คุณนงลักษณ์ รุ่งอนันต์ชัย คุณณัฐธยาน์ โยธาสประเสริฐ และ ดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ร่วมด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 246 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน