โลตัส จับมือ ธ.ก.ส. เสริมแกร่งเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ผ่าน “แพลทฟอร์มแห่งโอกาส” ทุกช่องทางของโลตัส

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1665 ครั้ง

โลตัส และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน สร้างความแข็งแกร่งให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่เป็นเครือข่ายลูกค้าของ ธกส. ส่งเสริมองค์ความรู้และนวัตกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า พร้อมบริการด้านการเงิน เสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรได้ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มโอกาสทางการตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายสินค้าของโลตัส ทั้งออนไลน์ และสาขากว่า 2,100 รวมถึงโอกาสในการส่งออกสินค้าไทยไปต่างประเทศ โดยมีโลตัสเป็น ‘แพลทฟอร์มแห่งโอกาส’

ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มธุรกิจโลตัสเอเชีย-แปซิฟิก ยกเว้นประเทศจีน กล่าวว่า “การร่วมมือกันของทั้งสององค์กรซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในระดับประเทศ จะสร้างให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกที่ยิ่งใหญ่กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ SME ที่จะสามารถใช้ช่องทางของโลตัสทั้งในประเทศและในต่างประเทศในอนาคต ในการขยายตลาดและเข้าถึงลูกค้าได้กว้างขึ้น ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์และโลตัส ในการเป็นแพลทฟอร์มแห่งโอกาสให้กับคนตัวเล็ก”

นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีก เราให้ความสำคัญกับการบริการลูกค้า ด้วยสินค้าคุณภาพในราคาที่เอื้อมถึง ไปพร้อมๆกับการดูแลชุมชนและสังคม รวมถึงการสนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โลตัส สนับสนุนเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ในกว่า 2,100 สาขาทั่วประเทศ และรวมถึงการช่วยพัฒนา ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ และให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ได้มีรากฐานที่มั่นคง และสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน เรามีแผนงานที่ชัดเจนในการเพิ่มปริมาณการรับซื้อสินค้าเกษตรและสินค้า SME อย่างน้อย 10% ทุกปี เป็นระยะเวลา 5 ปี โลตัส ทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้าง ‘แพลทฟอร์มแห่งโอกาส’ ให้แก่ SME และเกษตรกรไทย

เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็น ‘แพลทฟอร์มแห่งโอกาส’ ให้กับ SME และเกษตรกรไทย โลตัส ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีแผนการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทย และเกษตรกรไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้เกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ได้รับองค์ความรู้ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พัฒนามาตรการการผลิต ส่งเสริมนวัตกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เข้าถึงตลาดที่กว้างขึ้น และเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เชื่อถือได้ การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผนึกความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร เพื่อประโยชน์ต่อทั้งธุรกิจของ SME สังคม และเศรษฐกิจไทย”

นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า “การร่วมมือกันระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และโลตัส ในครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร ได้เข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพและกำลังซื้อมากยิ่งขึ้น ด้วยช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ มุ่งสู่ฐานผู้บริโภคขนาดใหญ่ โดยทั้งสองหน่วยงาน จะร่วมกันเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาสินค้า และการเตรียมความพร้อมในการจำหน่ายสินค้าผ่านตลาดค้าปลีกแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และเกษตรกร เพื่อให้มีเงินทุนในการพัฒนานวัตกรรมและการดำเนินกิจการ ในรูปแบบสินเชื่อ หรือเงินร่วมลงทุน การร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการช่วยกันพัฒนา เสริมส่งศักยภาพ และยกระดับชีวิตเกษตรกร และผู้ประกอบการ SMEs ไทย สู่สังคมที่ภาคภูมิ”

ส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างโลตัส และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมคือการสนับสนุนพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ให้เกษตรกรในเครือข่ายของ ธ.ก.ส. ได้จำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยในโลตัส สาขารามอินทรา ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2564 โดยมีแผนงานที่จะขยายไปสาขาอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายนนี้ โลตัส จัดกิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ SME ในงาน SME Online Business Matching ครั้งที่ 7 ของปีนี้ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ได้นำเสนอสินค้า เพื่อวางจำหน่ายที่โลตัส ทั้งในสาขากว่า 2,100 แห่งทั่วประเทศ และบนแพลทฟอร์มออนไลน์ ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.TescoLotus.com/SME

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1665 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน