แต่งตั้ง “อมร มีมะโน” นั่งตำแหน่งที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการทหาร สภาผู้แทนราษฎร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1618 ครั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ของรัฐสภาได้ออกประกาศ โดยระบุว่า นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในคำสั่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ 2501/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่มีค่าตอบแทน พ.ศ. 2562 และหนังสือประธานคณะกรรมาธิการทหาร ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 จึงแต่งตั้ง นายอมร มีมะโน เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการทหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการทหารมีอำนาจหน้าที่กระทำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับกิจการทหาร การป้องกัน การรักษา ความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1618 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน