ศึกษาพฤติกรรมการขับรถยนต์ 9 ด้าน สร้างความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรภาคขนส่ง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 750 ครั้ง

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย นักวิจัยจากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ วิจัยเชิงบูรณาการ โครงการศึกษาพฤติกรรมการขับรถยนต์ 9 ด้านผ่านเทคโนโลยี Data Recorder : Digital Tachograph มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการขับรถยนต์ 9 ด้าน ในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของบุคลากรภาคขนส่ง โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นพนักงานขับรถจาก หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนอนุบาล ภาคผู้ประกอบการขนส่ง และภาคเอกชน กลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. รถบรรทุกขนาด 4 ล้อ (รถนักเรียน รถกระบะ และรถตู้) จำนวน 73 คัน

2. รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ จำนวน 49 คัน

3. รถบรรทุก ขนาด 10 ล้อ และ รถเทรนเลอร์ จำนวน 180 คัน

จากกลุ่มตัวอย่างพนักงานขับรถ จำนวน 302 คน ที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564 และได้รับการทดสอบและอบรมแล้วพบว่า พฤติกรรมการขับขี่ทั้ง 9 ด้าน มีแนวโน้มที่ดีขึ้น การแสดงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่ออันตรายและความสูญเสียลดลง ได้แก่

1. การใช้ความเร็วเกินกำหนด

2. การใช้รอบเครื่องยนต์เกินกำหนด

3. จำนวนครั้งที่รถออกตัวกะทันหัน

4. จำนวนครั้งที่รถเร่งความเร็วกะทันหัน

5. จำนวนครั้งที่ลดความเร็วกะทันหัน

จากกรณีศึกษานี้พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการอบรมในโครงการ นวัตกรรมการขับขี่ปลอดภัย ด้วย Digital Platform จำนวน 208 ชั่วโมง สามารถเข้ารับการอบรมได้โดย ไม่เสียงาน ไม่เสียเวลา ไม่เสียรายได้ การอบรมด้วยหลักสูตรนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักถึงพฤติกรรมการขับขี่ที่ดี มีความปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น

หากหลักสูตรนี้ได้รับการขยายผลไปสู่การปฎิบัติในวงที่กว้างขึ้นกระจายไปในภาคขนส่งทั่วประเทศ จะสามารถพัฒนาบุคลากรภาคขนส่งที่มีจำนวนมากกว่า 1,741,000 ราย ให้มีศักยภาพมีวินัยการขับขี่อย่างปลอดภัยที่สามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้

ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) กรมการขนส่งทางบก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 750 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน