ป.ป.ช. ผนึก มจร ประยุกต์หลักธรรม คำสอนพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2133 ครั้ง

ป.ป.ช. ร่วมกับ มจร จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ครั้งที่ 5 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันนี้ (3 ก.ย.64) สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) จัดโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอน กับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education ครั้งที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารเนื้อหาหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และชี้แจงแนวทางการนำหนังสือหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการเผยแพร่ ซึ่งจัดการประชุมทั้งหมด 5 ครั้ง โดยในวันนี้เป็นครั้งที่ 5 มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ประกอบด้วย พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ ตัวแทนผู้ประสานงาน พระสอนศีลธรรมและพระวิทยากร คณะสงฆ์หนตะวันออก และบุคลากร มจร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนกว่า 60,000 รูป/คน

สำหรับรายละเอียดกิจกรรม มีดังนี้ เวลา 13.00 น. พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ประธานในพิธีกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดโครงการ โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มจร กล่าวถวายรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการปาฐกถาเรื่อง “ปลูกและปลุก พลัง บ-ว-ร ต่อต้านการทุจริต” โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม ราชบัณฑิต และอุปนายกสภาวิทยาลัยสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ซึ่งในเวลาต่อมาเป็นการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education” โดย พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มจร และ รศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งการตอบข้อซักถาม จากนั้น พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร ได้กล่าวปิดโครงการและกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย เป็นอันเสร็จสิ้นโครงการบูรณาการความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริตในครั้งนี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2133 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน