ป.ป.ช. จัดกิจกรรมพัฒนา Roadmap ส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2016 ครั้ง

ป.ป.ช. จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น “พัฒนา Roadmap การส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 สำนักงาน ป.ป.ช. โดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จัดกิจกรรมที่ 4 : พัฒนา Roadmap การส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ตามโครงการบูรณาการต่อยอดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน (Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช.

นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมกันพิจารณาเส้นทาง (Roadmap) ที่จะส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ และร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สอดรับกับแนวทาง Integrity and Transparency Assessment of Government Contractors

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom คือ ผู้แทนของ 9 หน่วยงาน ได้แก่ (1) กรมบัญชีกลาง (2) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (3) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (4) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (5) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (6) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (7) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (8) หอการค้าไทย และ (9) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

สำหรับการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ และนางสาวพลอยณิชชา จารุหิรัญสกุล บรรยายในหัวข้อ “พิจารณาเส้นทาง (Roadmap) ที่จะส่งเสริมหน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นคู่ค้าคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ” และในช่วงบ่าย เป็นการร่วมระดมความคิดเห็นในการจัดทำหลักสูตรเพื่ออบรมให้ความรู้ ซึ่งเป็นชุดวิชาที่สอดรับกับ Roadmap ดังกล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2016 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน