ป.ป.ช.เชียงราย ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จัดประชุมสามัญใหญ่ชมรมฯ ครั้งที่ 1

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1471 ครั้ง

วันนี้ (25 ก.ค.64) สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย ร่วมกับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย จัดประชุมสามัญใหญ่ชมรมฯ ครั้งที่ 1 ณ ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยในการประชุมดังกล่าว ได้ปรับลดกลุ่มเป้าหมายและวิธีดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และเลขานุการ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ระดับอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่ลาว อำเภอแม่จัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง และอำเภอแม่สาย โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย และประธานกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ได้มอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงาน รวมทั้งได้ร่วมกันพิจารณาธรรมนูญของชมรม เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของชมรมในระดับอำเภอ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1471 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน