ป.ป.ช.เชียงราย บรรยายให้ความรู้สมาชิกชมรม STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1876 ครั้ง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายณภัทร เตโช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยกลุ่มงานป้องกันการทุจริต เป็นวิทยากรบรรยายให้กับชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดเชียงราย ในโครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมที่ 2 การขยายผลสร้างแกนนำสมาชิกชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย สู่ระดับตำบล รุ่นที่ 8 (อ.เชียงของ, อ.เวียงแก่น, อ.ขุนตาล) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งโครงการและกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และสนับสนุนภาคเอกชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือรณรงค์ในการป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มีการคัดเลือกกรรมการชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดเชียงราย ระดับอำเภอด้วย และการดำเนินกิจกรรมได้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1876 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน