“ศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน” เข้าพบคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1391 ครั้ง

ศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน เข้าพบ ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อแสดงความขอบคุณที่อุปนายกสภาสถาบันฯ และ สภาสถาบันฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ โดยได้ทำการประชุมสภาสถาบันฯ ตามที่กฎหมายกำหนด อันมีผลทำให้การบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายต่างๆ อันอาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน

อีกทั้ง ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ (เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาและอยู่ระหว่างเสนอการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี) ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับมาทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดีดังเดิม รวมทั้งขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ทำให้สามารถดำเนินการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยี ได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1391 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน