“ซีพีเอฟ” เดินหน้าพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากล ดูแลพนักงานปลอดภัยจากโควิด-19

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2366 ครั้ง

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รุกสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสุขภาพ และอาชีวอนามัย รวมทั้งสิทธิมนุษยชนของพนักงานในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเต็มที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตอาหารปลอดภัย และร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ด้านทรัพยากรบุคคล ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนธุรกิจด้วยหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการเคารพในสิทธิมนุษยชนในทุกระดับ ดำเนินงานตามหลักสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติที่ดีด้านแรงงาน โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซีพีเอฟได้ยกระดับมาตรการป้องกันโรคในระดับสูงสุดมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอย่างเต็มที่ ไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นฟันเฟืองสำคัญของบริษัทในการผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยได้โดยไม่หยุดชะงัก จึงระดมทุกสรรพกำลังในการสื่อสารผ่านสื่อทุกรูปแบบและทุกช่องทางให้พนักงานทุกคนได้เข้าถึงและเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มาตรการและแนวปฏิบัติในการป้องกันโรค รวมถึงการดูแลสุขภาพตนเองมาอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ซีพีเอฟ ได้จัดทำบทเรียนออนไลน์ เป็นภาษาต่างๆ รวมทั้งกัมพูชา และเมียนมาเกี่ยวกับการระบาดโควิด-19 เพื่อเสริมความรู้พนักงานทุกคน ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ แนวปฏิบัติตนในการป้องกัน รวมถึงมาตรการต่างๆ ของบริษัทเพื่อให้มั่นใจกับพนักงานว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญและยกระดับมาตรการป้องกันโรคในระดับสูงสุด เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำงานและใช้ชีวิตปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี กระตุ้นให้พนักงานทุกคนเฝ้าระวัง ช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่รู้ว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรหากเกิดความเสี่ยง

“ซีพีเอฟได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญระบาดวิทยา ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้คำแนะนำรวมถึงแนวปฏิบัติในการป้องโรค และให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน โดยแปลเป็นภาษาต่างๆ ให้ครอบคลุมพนักงานทุกคน ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการผดุงสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจังตลอดเวลา” นางสาวพิมลรัตน์ กล่าว

ซีพีเอฟ ร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (มูลนิธิ LPN) คอยให้ความช่วยเหลือพนักงานทุกคน โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาได้สอบถามหรือเสนอแนะผ่าน ศูนย์ Labour Voices Hotline by LPN ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ รับสายได้ทุกภาษาไม่ว่าไทย เมียนมา และกัมพูชา ขณะเดียวกัน มูลนิธิ LPN ยังร่วมกับซีพีเอฟ เดินหน้าจัดอบรมในหลักสูตรด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยพื้นฐานให้แก่พนักงานในสถานประกอบการซีพีเอฟทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้มูลนิธิฯ จะจัดอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค โดยมีการเพิ่มข้อมูลข่าวสารและส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้ มูลนิธิ LPN ยังได้สื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางสื่อโซเชียล เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ ให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ แก่กลุ่มพี่น้องแรงงานต่างชาติ เผยแพร่ด้วยภาษากัมพูชา และภาษาเมียนมา เพื่อให้ทั้งแรงงานต่างชาติในประเทศไทยและครอบครัวแรงงานที่อยู่ในต่างประเทศเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทย รวมถึงมาตรการดูแลพนักงานของบริษัทเอกชนของไทย เป็นช่องทางเสริมที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแรงงานต่างชาติและครอบครัว

ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ซีพีเอฟ ได้เดินหน้าส่งเสริมสิทธิในการเข้าถึงอาหารคุณภาพและปลอดภัยกับแรงงานต่างชาติที่เป็นพนักงานของบริษัททุกคน โดยสนับสนุนอาหารให้แก่เพื่อนพนักงานที่ต้องเฝ้าระวัง พนักงานต่างชาติที่ให้ความร่วมมืออยู่ในสถานที่พักไม่เดินทางกลับต่างประเทศ เป็นต้น และร่วมมอบอาหารพร้อมทานและอาหารให้แก่มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ภายใต้ “โครงการ CPF ส่งอาหารจากใจ ร่วมต้านภัยโควิด-19”เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องแรงงานต่างชาติที่ต้องหยุดงานและกักตัวในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนับสนุนการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดในระลอกที่ผ่านมาอีกด้วย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2366 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน