“กุณฑล ปูรณวัฒนกุล” เข้าวินนั่งประธานบริหารเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2106 ครั้ง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลยุทธ์การตลาดยุคใหม่ 2021 และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย เลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย ปีบริหาร 2564-65 โดยมี ผอ.นุชอนงค์ เชิดสูงเนิน ผู้อำนวยการกองธุรกิจภูมิภาค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ นนทบุรี

เครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชน ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยมีเครือข่ายอยู่ทั้ง 77 จังหวัด โดยมีการทำงานด้านจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย ในแต่ละพื้นที่ โดยมีพาณิชย์จังหวัดเป็นพี่เลี้ยงทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เกิดการรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ พึ่งพา ซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระบบเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

โดยคณะกรรมการบริหารจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี โดยนายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานฯคนใหม่ เติบโตจากการการทำงานจิตอาสาด้านเศรษฐกิจ โดยเป็นประธานเครือข่ายบิสคลับราชบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี อีกทั้งในปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจจังหวัดราชบุรี ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม และอีกหลายองค์กรที่ทำงานด้านจิตอาสาเพื่อประชาชน และสังคม ซึ่งมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ยกมือให้ดำรงตำแหน่งประธานบริหารเครือข่ายธุรกิจบิสคลับประเทศไทย ปีบริหาร 2564-65 อย่างไร้คู่แข่ง รับไม้ต่อจากประธานคนเดิม นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ซึ่งเป็นนักธุรกิจจากจังหวัดเชียงราย ผู้บุกเบิกธุรกิจชายแดนด้าน ทั้ง CLMV และ GMSสานต่อนโยบายและแนวความคิดเพื่อพัฒนา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบยายย่อยได้มีโอกาสเติบโตอย่างเข้มแข้งและยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2106 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน