ยืนยันคำเดิม! รฟท.แจงเวนคืนที่ตลาดลานเร่ ย้ำเห็นใจผู้ค้า แต่ต้องทำตามกฎ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 3770 ครั้ง

จากกรณีที่กลุ่มผู้ค้าสัตว์เลี้ยงตลาดศรีสมรัตน์ (ลานเร่) ได้ถือป้ายร้องขอความเห็นใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากถูกเวนคืนพื้นที่ทำมาค้าขาย จนทำให้เกิดความเดือดร้อนต่อการดำรงชีวิต ล่าสุด ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ลงพื้นที่สำรวจตลาด และพูดคุยกับตัวแทนผู้ค้า เพื่อหาทางออกร่วมกัน เบื้องต้น ทางการรถไฟฯ เห็นใจกลุ่มผู้ค้า แต่ในเมื่อหมดสัญญาเช่าก็จะต้องทำตามกฎ โดยให้รื้อถอนออกภายใน 15 วัน

สำนักงานบริหารพื้นตลาด การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังกลุ่มผู้ค้าสัตว์เลี้ยงภายในตลาดศรีสมรัตน์ กรณีที่กลุ่มผู้ค้าได้รวมตัวกันออกมายืนถือป้ายขอความเห็นใจ การรถไฟฯ ติดป้ายประกาศให้ขนย้ายรื้อถอนร้านค้า และเต็นท์ออกจากพื้นที่ภายใน 15 วัน โดยมาติดป้ายประกาศตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นมานั้น

ทางการรถไฟฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ในปี พ.ศ. 2555 การรถไฟฯ ได้บอกเลิกสัญญาเช่าอาคารชั้นเดียว ซึ่งเดิมห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมรัตน์ การค้า และบริษัท บี.ไอ.ที. แลนด์ จำกัด ซึ่งได้รับสิทธิก่อสร้างเป็นอาคารชั่วคราว และชดเชยการรื้อถอน ตลาดซันเดย์ เพื่อการรถไฟฯ จะนำพื้นที่บริเวณตลาดศรีสมรัตน์ ออกประกาศเชิญชวนโครงการพัฒนาที่ดิน และต่อมา มติคณะกรรมการรถไฟฯ ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ให้การรถไฟฯ ยกเลิกการออกประกาศ เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินในแปลงดังกล่าว เนื่องจากกรมธนารักษ์ จะใช้พื้นที่ก่อสร้างทางยกระดับระหว่างสถานีขนส่งหมอชิตกับถนนกำแพงเพชร 2 แต่ภายหลังโครงการก่อสร้างได้ยุติลง และการรถไฟฯ ก็มิได้ทำสัญญาเช่า หรือจัดประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวแต่อย่างใด

ต่อมา เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 การรถไฟฯ ได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่บริเวณตลาดศรีสมรัตน์ เพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยมีการสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ สถานการณ์ดำเนินคดี และเสนอรูปแบบการจัดให้เช่า พบว่าปัจจุบันอาคาร และสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ใช้ทำการค้าสัตว์ อาหาร และอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงต่างๆ ซึ่งภายในพื้นที่มีสภาพชำรุด รวมทั้งมีการบุกรุกใช้ประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการของการรถไฟฯ เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ประโยชน์ จึงมีกำหนดเงื่อนไข และดำเนินการอย่างชัดเจน ดังนั้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 สำนักงานบริหารโครงการพื้นที่ตลาด ได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้ประโยชน์ภายในตลาด ซึ่งการรถไฟฯ ได้ประชาสัมพันธ์ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้เช่า พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง ก่อนปิดประกาศเอกสารเชิญชวนให้ผู้เช่าเดิมที่เคยมีสัญญาเช่ากับการรถไฟฯ ที่ยังใช้ประโยชน์เองอยู่ในปัจจุบันและไม่มีค้างชำระค่าเช่า โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

  1. กลุ่มผู้เช่าเดิมที่เคยมีสัญญาเช่าภายในอาคารตลาดศรีสมรัตน์กับการรถไฟฯ ที่ยังใช้ประโยชน์เองอยู่ในปัจจุบันและไม่มีค้างชำระค่าเช่า จะต้องยื่นขอเช่าด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 2 – 31 มกราคม 2564
  2. กลุ่มผู้เช่าที่ไม่เคยมีสัญญาภายในอาคารศรีสมรัตน์ ตามที่การรถไฟฯ ได้เคยสำรวจไว้ แต่เป็นผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารตลาดศรีสมรัตน์ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงปัจจุบัน และไม่มีการค้างชำระค่าเช่า นับจากระยะเวลาถึงวันที่การรถไฟฯ กำหนด ให้ยื่นใบขอเช่า ระหว่างวันที่ 6 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับอาคารห้องเช่า หรือ พื้นที่ภายในตลาดศรีสมรัตน์ ที่ไม่มีผู้ยื่นขอเช่าสิทธิเพื่อใช้ประโยชน์ และพื้นที่ซึ่งมีคำพิพากษาที่ส่งคืนพื้นที่การรถไฟฯ แล้ว จำนวน 71 ห้อง การรถไฟฯ จะพิจารณาประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นเสนอผลตอบแทนการเช่าการใช้ประโยชน์ ภายในเดือนเมษายน 2564 การรถไฟฯ จึงขอสงวนสิทธิในการใช้ประโยชน์ และขอใช้สิทธิดำเนินการตามขั้นตอน สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนเข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งวางสิ่งของ ทำการค้าบนพื้นผิวถนนและทางเดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการปรับปรุงภาพลักษณ์ของการบริหารพื้นตลาด ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ มีทางเดินสวยงาม สัญจรไป-มา สะดวกมากยิ่งขึ้น สมกับการเป็นตลาดที่จำหน่ายปลาสวยงาม และสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กของประเทศไทย จากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่รู้จัก

ทั้งนี้ การรถไฟฯ ไม่เคยอนุญาต และไม่มีนโยบายให้บุคคลใดๆ เข้ามาเก็บเงินค่าเช่าค่าใช้ประโยชน์เต็นท์ หรือพื้นที่ปลูกสร้างบนพื้นถนน แต่อย่างใด ซึ่งอาจมีการแอบอ้างว่าเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จากการรถไฟฯ เข้ามาเก็บเงินรายได้ หากผู้ใดพบเห็นโปรดแจ้งเบาะแสเพื่อจะได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม ทางกลุ่มผู้ค้าสัตว์เลี้ยงตลาดศรีสมรัตน์ อยากขอร้องให้ทางการรถไฟฯ ช่วยผ่อนผันออกไปอีกสักระยะ เนื่องจากทางกลุ่มผู้ค้ายังต้องหาที่ค้าขายใหม่ไม่ได้ หากทางการรถไฟฯ พอจะมีที่ให้ผู้ค้าได้เช่าค้าขายได้ ทางผู้ค้าก็พร้อมที่จะย้าย เพราะช่วงนี้เดือดร้อนของก็ขายไม่ค่อยได้อยู่แล้ว หนำซ้ำพิษโควิด-19 มาเล่นงานซ้ำอีก

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 3770 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน