“เรือนจำนนทบุรี” จัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/3

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2278 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กรมราชทัณฑ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาท แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ

วันนี้ (15 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. ที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กรมราชทัณฑ์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ และผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 244 คน และได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว จำนวน 3 คน โดยมี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ 2/3 ให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวาระดังกล่าว

นางสาวปรีย์ธิดา กล่าวต่อว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่ารวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ขึ้น โดยเรือนจังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้ต้องขังเข้าทำการฝึกอบรมเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แบ่งการฝึกอบรมเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 2.การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ 3.การสรุปและประเมินผล

“เรือนจำจังหวัดนนทบุรี มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และลดวันต้องโทษ เข้ารับการฝึกอบรมฝึกโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย จำนวน 244 คน ซึ่งในจำนวนนี้ จะได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ จำนวน 3 คน ซึ่งการฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรการฝึกอบรม ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ผ่านการฝึกอบรม สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้วผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ได้นำผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้รวม 3 คน เดินออกจากเรือนจำส่งมอบต่อให้กับครอบครัวที่มารอรับอยู่ด้านหน้า ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มของผู้พ้นโทษและครอบครัว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2278 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน