ราชทัณฑ์ ผนึก องค์การจัดการน้ำเสีย ยกระดับการจัดการน้ำเสียในเรือนจำ-ทัณฑสถานทั่วประเทศ

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1291 ครั้ง

วันนี้ (8 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 กรมราชทัณฑ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ดร.เชาวน์ นกอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำเสีย ในฐานะผู้แทน ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเสีย ระหว่างองค์การจัดการน้ำเสีย กับ กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ให้เกียรติร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว อีกทั้งภายในงานมี นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายวิรัตน์ ภมรานนท์ รองผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมลงนามในครั้งด้วย

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ กล่าวว่า สำหรับที่มาของการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เกิดขึ้นจากการที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ในการดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเสียในเรือนจำทั่วประเทศ ซึ่งในปีงบประมาณที่ผ่านมาได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในเรือนจำไปแล้วจำนวน 47 แห่ง จากเรือนจำทั้งหมด 143 แห่งทั่วประเทศ เรือนจําส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในการจัดการน้ำเสีย เนื่องจากไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีปริมาณน้ำเสียเกินกว่าความสามารถของระบบบำบัดในเรือนจำ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทั้งภายในเรือนจำและบริเวณชุมชนข้างเคียง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากร เนื่องจากไม่สามารถนำน้ำที่ใช้แล้วมาบำบัด และนำกลับมาใช้ใหม่ได้

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ จึงได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังองค์การจัดการน้ำเสีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำเสียในภาพรวมของประเทศ เพื่อขอรับคำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ในการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำเสียของกรมราชทัณฑ์ ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งทางองค์การจัดการน้ำเสียก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียของกรมราชทัณฑ์ ขึ้นเป็นการเฉพาะ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงาน

“กรมราชทัณฑ์ ขอขอบคุณองค์การจัดการน้ำเสีย กระทรวงมหาดไทย ที่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำเสียของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ตลอดจนให้ความร่วมมือในการสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการ การออกแบบระบบการจัดการน้ำเสีย การประสานงาน การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำเสียของของเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศของกรมราชทัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1291 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน