“พล.อ.ประวิตร” ประธานมอบที่ดินราชพัสดุบางละมุง 649 ไร่ หนุน พม. พัฒนาเมืองสร้างสุขต้นแบบอาเซียน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2007 ครั้ง

วันที่ 4 ก.พ.64 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ ระหว่างกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 267 รายการ ให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน และศูนย์ที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Hopiness Social City)” เป็นการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบทั้งด้านสังคมและเชิงพาณิชย์สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย อาทิ ศูนย์รวมการบริการสังคมแบบครบวงจร ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ศูนย์ประชุม ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุอย่างครบวงจร (Senior Complex) ศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ และคอมมูนิตี้ มอลล์ เป็นต้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชทุกช่วงวัย โดยมีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมแบบครบวงจรอย่างมีมาตรฐาน และการเข้าถึงบริการด้านสังคมอย่างครบคลุมและทั่วถึง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกมิติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

ทั้งนี้ การนำพื้นที่ราชพัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในครั้งนี้ ถือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มอบให้ พม.ดำเนินโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภายใต้เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานด้านอาเซียน โดยการขับเคลื่อนแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สูงวัยที่เพิ่มขึ้น ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อประโยชน์ต่อประเทศชาติ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับประชาชนโดยรวมต่อไป

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการคลังได้มอบนโยบายให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการนำที่ดินราชพัสดุที่ส่งมอบคืนไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการมอบที่ราชพัสดุให้กับ พม. เป็นไปตามแผนงานหลักโดยการนำไปใช้พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ที่พร้อมให้บริการกับประชาชน

โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า “โครงการดังกล่าว นับว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ต้องขอขอบคุณท่านประธานในพิธี ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในการส่งมอบที่ดินราชพัสดุแปลงดังกล่าว โดยกระทรวง พม. จะนำที่ดิน จำนวน 649 -0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน 267 รายการ ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ และเป็นโครงการต้นแบบ “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมระดับอาเซียนและศูนย์ที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจรภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป”

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดินพื้นที่ดังกล่าว แบ่งออกเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย 1. สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายแบบครบวงจร (Center Club House) อาทิ ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์ฝึกอาชีพ พื้นที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ 2. ศูนย์บริการของหน่วยงาน พม.ในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี เป็นต้น 3. พื้นที่สำหรับให้บริการในเชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์การประชุม โรงแรม และCommunity Mall 4. ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ซึ่งอยู่ในการครอบครองของกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นพื้นที่ติดชายทะเล เนื้อที่ 48 ไร่

โดยนายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธี และส่งมอบที่ดินราชพัสดุบางละมุง แปลงหมายเลขทะเบียน ชบ.219 (บางส่วน) จำนวน 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 267 รายการ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนต้นแบบ “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ให้กับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในโอกาสนี้

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2007 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน