ในหลวง พระราชทานเจลแอลกอฮอล์แก่กรมราชทัณฑ์ ป้องกันโควิด-19

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1430 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกสุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 เป็นประธานในพิธีมอบแอลกอฮอล์เจล ให้โรงพยาบาล เพื่อเป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ ในการนำไปใช้ประโยชน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข รวม 19 แห่ง ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ โดยนายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทน กรมราชทัณฑ์ และทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เข้ารับพระราชทานแอลกอฮอล์เจล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ชาวราชทัณฑ์ ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในเรือนจำและทัณฑสถาน ซึ่งมีความต้องการใช้แอลกอฮอล์เจลในปริมาณมาก เพื่อใช้ในการป้องกันเชื้อตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งกรมราชทัณฑ์จะนำแอลกอฮอล์เจลที่ได้รับพระราชทานไปใช้ในงานด้านการแพทย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1430 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน