ราชทัณฑ์ แจงทัณฑสถานหญิงกลาง งดรับของบริจาคให้ผู้ต้องขังหญิง ยึดมาตรการป้องกันโควิด-19

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1503 ครั้ง

วันนี้ (27 ม.ค.64) เวลา 14.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นางสาวอินทิรา เจริญปุระ หรือ ทราย และนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง ตัวแทนกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอก ได้นำชุดชั้นในและผ้าอนามัย ไปยังทัณฑสถานหญิงกลาง เพื่อบริจาคให้แก่ผู้ต้องขังหญิง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา แต่ทางทัณฑสถานฯ แจ้งงดรับของบริจาคดังกล่าว นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอชี้แจงว่า โดยปกติแล้ว กรมราชทัณฑ์เปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานและประชาชนทุกภาคส่วนที่มีความประสงค์ สามารถนำสิ่งของที่จะบริจาคไปยังเรือนจำและทัณฑสถานได้โดยตรง เพียงแสดงบัตรประชาชน และเขียนใบแจ้งความประสงค์ขอบริจาคให้ครบถ้วน แต่ปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้จำเป็นต้องงดการให้บุคคลภายนอกเข้าภายในทัณฑสถานฯ และงดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ซึ่งรวมถึงการงดรับบริจาคสิ่งของเป็นการชั่วคราว ยกเว้นกรณีจำเป็น อาทิ การขนส่งวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร ยารักษาโรค ฯลฯ โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดสรรสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานนั้น กรมราชทัณฑ์จัดสวัสดิการสำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ทุกราย ประกอบด้วย ชุดผู้ต้องขัง ขัน สบู่ แชมพู ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก หน้ากากผ้า ผ้าอนามัย รองเท้าแตะ ไม้แขวนเสื้อ ฯลฯ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐาน ภายใต้กฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังฉบับปรับปรุง หรือ ข้อกำหนดแมนเดลา (Mandela Rules) และข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิง (ข้อกําหนดกรุงเทพ หรือ The Bangkok Rules) ซึ่งกำหนดให้มีการสนับสนุนอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวให้แก่ผู้ต้องขังหญิงทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ ผู้ต้องขังทุกคนสามารถเขียนคำร้องขอสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมในกรณีที่ได้รับแจกสวัสดิการแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอต่อความจำเป็นในการใช้

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ขอยืนยันว่า ถึงแม้ที่ผ่านมา จะได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้ต้องขังแต่ละคนต่อปีค่อนข้างจำกัด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อค่าจัดซื้อผ้าอนามัยแจกกลุ่มผู้ต้องขังหญิงซึ่งมีแนวโน้มจำนวนเพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี กรมราชทัณฑ์จะยังคงยึดมั่นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เป็นมาตรฐาน และพร้อมที่จะดำเนินการแก้ไข พัฒนาปรับปรุงต่อไป ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อกฎหมาย และ หลักสิทธิมนุษยชนที่ทุกคน พึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 1503 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

แสดง
ซ่อน