ทัพเรือภาคที่ 3 เสริมกำลังหน่วยซีล ร่วมสกัดผู้หลบหนีเข้าเมือง จ.ระนอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2509 ครั้ง

ทัพเรือภาคที่ 3 เสริมกำลังหน่วยซีล เข้าร่วมการปฏิบัติการป้องกันและสกัดผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้านจังหวัดระนอง

จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร และทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่

โดยกระทรวงแรงงานได้กำหนดให้นายจ้างของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย ทำการแจ้งขอเข้าทำงานของแรงงานต่างด้าวตามวิธีการที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยได้กำหนดการรายงานตัวขอผ่อนผันในห้วงระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น อาจจะมีการทะลักเข้าของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติ หรือปะปนมากับเรือประมงหรือเรือสินค้าต่างๆ ในห้วงก่อนที่จะถึงวันรายงานตัวที่กำหนด

ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ส่งมอบกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษ (หน่วยซีล) จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ พร้อมเรือตรวจการณ์ความเร็วสูง จำนวน 2 ลำ จากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ เข้าสนับสนุนการปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจสกัดกั้นผู้อพยพหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ศรชล.ภาค 3 (นก.สอค.ศรชล.ภาค 3) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ในภารกิจการ ป้องกันและสกัดกันผู้หลบหนีเข้าเมือง โดยผิดกฎหมายด้านจังหวัดระนอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 2509 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน