โฆษกศาลฯ สรุปยอด 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ คดีจราจรลดลงกว่า 60% เมาแล้วขับครองแชมป์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 880 ครั้ง

โฆษกศาลยุติธรรมสรุปยอด 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ปริมาณคดีจราจรทางบกลดลงกว่า 60 % เนื่องจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด ขณะเมาแล้วขับยังครองแชมป์

วันนี้ (5 ม.ค.64) นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยยอดรวมสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2564 (29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564) ซึ่งศูนย์ข้อมูลคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรม ได้เก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละวันในช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น. พบว่า กลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง มีจำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณาทั้งสิ้น 9,452 คดี จำนวนคดีที่พิพากษาแล้วเสร็จ 9,271 คดี (คิดเป็นร้อยละ 98.09)

ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1) ศาลแขวงนครราชสีมา 684 คดี 2) ศาลแขวงอุบลราชธานี 629 คดี 3) ศาลแขวงสุรินทร์ 500 คดี 4) ศาลจังหวัดศรีสะเกษ 449 คดี 5) ศาลจังหวัดจันทบุรี 374 คดี

ข้อหาที่มีผู้กระทำความผิดสูงสุด ได้แก่ 1) ขับรถขณะเมาสุรา 9,462 คน 2) ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต 498 คน 3) ขับรถขณะเสพยาเสพติด 165 คน 4) ขับรถโดยประมาท 33 คน

กลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับทั้งสิ้น 118 คำร้อง โดยข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับมากที่สุด ได้แก่ 1) ขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 92 คน 2) ขับรถขณะเสพยาเสพติด จำนวน 25 คน 3) ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต จำนวน 2 คน 4) ขับรถโดยประมาท จำนวน 3 คน จำนวนผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจจับ รวมจำนวนทั้งสิ้น 122 คน ซึ่งเป็นเพศหญิง 2 คน และเพศชาย 120 คน ซึ่งผลการตรวจสอบการจับนั้นชอบด้วยกฎหมายทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณคดีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2563 ในกลุ่มศาลอาญา ศาลจังหวัด และศาลแขวง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 25,376 คดี พบว่า ปริมาณคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ ลดลง 15,924 คดี (คิดเป็นร้อยละ 62.75) ส่วนในกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับในปี 2563 ทั้งหมดจำนวน 358 คำร้อง พบว่า จำนวนคำร้องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ ลดลง 240 คำร้อง (คิดเป็นร้อยละ 67) คาดว่าอาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ระบาดในระลอกใหม่ ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการคุมเข้มการเดินทางในหลายพื้นที่ รวมถึงการคุมเข้มร้านค้าในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอีกส่วนคือประชาชนอาจลดการเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ จึงทำให้สถิติคดีปีนี้ลดลง

อย่างไรก็ตาม หากนำจำนวนข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2564 มาเปรียบเทียบกับสถิติในช่วงวันเวลาปกติของปี 2563 พบว่า มีจำนวนข้อหาที่เข้าสู่ศาลมากกว่าช่วงเวลาปกติประมาณ 4 เท่า จะเห็นได้ว่าแม้เป็นช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่ก็ยังมีประชาชนที่ยังกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการจราจรอยู่เป็นจำนวน จึงอยากเน้นย้ำให้ประชาชนเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและสาธารณชน รวมทั้งคำนึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 880 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน