พิธีปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 เน้นการใช้มิติทางศาสนา ช่วยแก้ปัญหาให้กับเยาวชน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง

นายสุรเกียรติ์ อุทัยเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดค่าย “คุณธรรม จริยธรรม” ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเป็นเกราะป้องกันให้เยาวชนใช้ศีล สมาธิ สติ และปัญญา นำไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้กับเยาวชนและผู้ปกครองจำนวน 53 ครอบครัว ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย อาทิ ให้ความรู้กฎหมายเบื้องต้นสำหรับเด็ก-เยาวชน, ครอบครัวคุณธรรม ปรับจิตพิชิตปัญหาวัยรุ่น, ปลูกคุณธรรมให้เยาวชน ด้วยหลักธรรมพื้นฐาน 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต และ จิตอาสา ฯลฯ

โดยมี นางวิรา ยากะจิ ณ พิกุล รองอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแล นางปัญจรัตน์ มังกรกนก รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, ประธานโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม และนางประนอมวรรณ กิจศรีโอภาค หัวหน้ากิจกรรม พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบฯ ร่วมพิธี ณ ศูนย์กลางปฏิบัติธรรมพุทธสถานตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 276 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน