ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 342 ครั้ง

ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร และเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดี ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล และลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล ตามนโยบายประธานศาลฎีกา

วันนี้ (4 ธ.ค.63) เวลา 09.30 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการคดีการใช้สิทธิทางศาลแบบครบวงจร (Integrated Judicial Service Center) ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิทางศาล ในกรณีต่าง ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สามารถยื่นคำร้องขอต่อศาลได้ด้วยตนเอง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 โดยมีนิติกรศาลคอยให้คำแนะนำและจัดทำคำร้องขอให้แก่ประชาชน รวมถึงมีการวางแนวทางบริหารจัดการคดีของศูนย์เพื่อให้บริการประชาชน และคู่ความแบบครบวงจรเพียงจุดเดียว เริ่มตั้งแต่การรับคำร้องเป็นคดีจนถึงการไต่สวนและมีคำสั่งเสร็จสิ้นคดี พร้อมมีบริการจัดส่งคำสั่งศาล หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดให้แก่คู่ความทางไปรษณีย์ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาศาล เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทำให้สามารถเข้ากระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่าย

วันเดียวกัน เวลา 10.30 น. นางอโนชา ชีวิตโสภณ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดี ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ถนนกำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากกระบวนการเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนยื่นฟ้องคดีนั้น มีขั้นตอนบางประการที่แตกต่างจากการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหลังฟ้องคดี และหากสามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องสำเร็จก็จะส่งผลให้เป็นการลดปริมาณคดีเข้าสู่ศาล การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทก่อนและหลังฟ้องคดีจึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการระงับข้อพิพาทระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม ตรงความต้องการของคู่ความ ตามนโยบายอำนวยความยุติธรรมของประธานศาลฎีกา

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 342 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน