ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสภาการศึกษา (อนุฯกกส.) ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยพลิกโฉมด้วยระบบดิจิตอลครั้งที่ 5/2563

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 180 ครั้ง

วันนี้ (17 พ.ย.63) ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการ ศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (อนุ ฯ กกส.) ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรของสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมหารือ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต อาคาร 2 ชั้น 2 สกศ.

โอกาสนี้ นางสาวชลิพา ดุลยากร ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ InsKru พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน ได้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ “Ed’s Possible – Mission แมวมองแมวมี พลิกโฉมการศึกษา” ที่ สกศ. และเพจ Inskru ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนผู้สร้างสรรค์การสอนมาร่วมกันแบ่งปันรูปแบบการสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์ และพลเมืองที่เข้มแข็ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกไอเดียการสอนที่น่าสนใจ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบ 50 คน จะได้รับรางวัล Learning Designer จาก สกศ. และได้เผยแพร่ผลงานไอเดียของตัวเอง ในหนังสือและเว็บไซต์ของ Inskru

ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ดิจิทัลเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถขับเคลื่อนการศึกษาได้อย่างดีมาก ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งย้ำให้เห็นว่า มีหลายภาคส่วนที่ปรับการเรียนรู้สู่โลกออนไลน์ ทั้งคุณครูและนักเรียนมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่คลิปที่ทำให้การเรียนรู้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น โดย สกศ. จะนำไอเดียการสอนจากโครงการ “Ed’s Possible – Mission แมวมองแมวมี พลิกโฉมการศึกษา” ไปเชื่อมโยงกับ OBEC Content Center คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อต่อยอดไอเดียทางการสอนไปสู่เครือข่ายผู้สอนผู้เรียนให้มากที่สุด

นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุ ฯ กกส. ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล กล่าวว่า โครงการ “Ed’s Possible – Mission แมวมองแมวมี พลิกโฉมการศึกษา” เป็นจุดเริ่มต้นที่น่าชื่นชมที่มีครูที่กล้าคิดนอกกรอบ และมีจิตอาสาในการส่งต่อไอเดียการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ให้สนุกและน่าสนใจ โดยคณะอนุกรรมการ ฯ พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการดังกล่าว รวมถึงช่วยพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกไอเดียการสอนให้เป็นสากลและเป็นที่ยอมรับ และการดำเนินงานทุกขั้นตอนจะคำนึงถึงข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือและสามารถเผยแพร่ไปยังเครือข่ายครูผู้สอนและโลกโซเชียลได้อย่างไม่มีข้อจำกัด

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัยเลิศ พิชิตพรชัย อนุกรรมการ ฯ ได้นำเสนอความก้าวหน้าของการจัดทำแผงควบคุมหรือ Dashboard นำเสนอข้อมูลสำคัญด้านการศึกษา โดยจำแนกตามตัวชี้วัดที่สำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ ครู นักเรียน สัดส่วนนักเรียนต่อครู และสถานศึกษา แผงควบคุมดังกล่าวจะช่วยแสดงผลจากระบบฐานข้อมูลทางการศึกษา (Big Data) อาทิ การแสดงผลข้อมูลนักเรียนจำแนกตามภูมิภาค จำนวนครูที่สอนตรงสาขา จำนวนครูที่มีใบประกอบวิชาชีพ และจำนวนครูที่จะเกษียณอายุ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการหารือร่วมกับบุคลากรจากทีม Bid Data ของ สพฐ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางการศึกษาให้ครบถ้วนและแสดงผลอย่างรอบด้าน เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการจัดการศึกษาระดับประเทศต่อไป

สำหรับผู้สนใจโครงการ “Ed’s Possible – Mission แมวมองแมวมี พลิกโฉมการศึกษา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 180 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน