“ผบ.ทร.” วางศิลาฤกษ์อาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 216 ครั้ง

วันนี้ (29 ต.ค.63) เวลา 07.45 น. พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร กองบัญชาการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ณ กองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

สำหรับ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. จากเดิมมีฐานะเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ.2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ส่งผลทำให้ศรชล. จากเดิมเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ยกระดับขึ้นเป็น “ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการ ศรชล

บทบาทใหม่ของ ศรชล. ในการทำหน้าที่บูรณาการการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กับหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน ได้แก่กองทัพเรือ กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ หน่วยราชการอื่น ๆ ของรัฐ และองค์กรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง” ซึ่งจะส่งผลทำให้การแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นในทะเลมีเอกภาพและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล การคุ้มครองเรือประมง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนในการประกอบกิจการหรือกิจกรรมในทะเล ตลอดจน การปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อทำให้การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลของประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ปัจจุบันมีฐานะเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีกลไกในการดำเนินงานที่สำคัญประกอบด้วย ด้านนโยบาย มีคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รองนายกรัฐมนตรี ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย รัฐมนตรี และปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และด้านการบริหาร มี คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (คณะกรรมการบริหาร ศรชล.) ประกอบด้วย อธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น รองผู้อำนวยการ ศรชล. และ เสนาธิการทหารเรือ เป็น เลขาธิการ ศรชล.

ด้าน พล.ร.ต.ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษก ศรชล. เปิดเผยว่า อาคารกองบัญชาการ ศรชล. ที่จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ขึ้นในวันนี้ ดำเนินการก่อสร้างขึ้น เพื่อเป็นรากฐานสำคัญ ทำให้เกิดเอกภาพในการควบคุมบังคับบัญชา การติดตามสถานการณ์ทางทะเลได้อย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและบูรณาการการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทั้งในและนอกประเทศ

อีกทั้ง ยังเป็นสถานที่สำคัญที่ใช้ในการอำนวยการ วางแผน การประสานการปฏิบัติ การฝึก การประชุม/สัมมนา แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการดำเนินงานในการักษาผลประโยชน์ของขาติทางทะเลร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยการออกแบบตัวอาคารมีความร่วมสมัยและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม โดดเด่นมั่นคง และมีความปลอดภัยสูง สะท้อนความคิดการเป็น “ศูนย์อำนวยการระดับชาติ” ประสานสอดคล้องกับนาวีสถาปัตยกรรม

รวมทั้ง ยังเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงาน จึงนับเป็นอาคารที่มีความทันสมัยและมีศักยภาพ ซึ่งจะตอบสนองต่อการเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล และทำหน้าที่ในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอกประเทศ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 216 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน