PEA ผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรฐาน “GSEE”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 307 ครั้ง

วันที่ 21 ต.ค.63 นายเสกสรร เสริมพงศ์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานเปิดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” พร้อมมอบโล่ และ Certificate สำหรับ สถานประกอบการที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดตัวโครงการจัดงาน “TOGETHER WE CAN, Create the Sustainable World with GSEE” เพื่อผลักดันการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย PEA เชิญชวนให้หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ารับการประเมินมาตรฐาน GSEE (Global Sustainable Energy and Environment) เพื่อลด ต้นทุนด้านพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ สหประชาชาติ

สำหรับ มาตรฐาน GSEE ที่ PEA จัดทำขึ้นเพื่อประเมินสำหรับสถานประกอบการจำนวน 3 ประเภท คือ ประเภทอาคาร ประเภทอุตสาหกรรม และผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก หรือ VSPP โดยเกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE มี เกณฑ์ชี้วัดสมรรถนะที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านสมรรถนะพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้านพลังงานหมุนเวียนและด้านวัฒนธรรมด้านความยั่งยืน โดย PEA จะส่งเสริมให้มีการนำ เกณฑ์ของมาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและสามารถขอรับการตรวจประเมินจากผู้ประเมินมาตรฐาน GSEE ซึ่งองค์กรที่มีผลการประเมินในระดับ Gold หรือ Platinum จะได้รับตราสัญลักษณ์ GSEE ไปประกอบในสินค้าหรือ บริการด้วย

นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่ และ ใบรับรองสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินจำนวน 6 แห่ง ที่นำเกณฑ์ มาตรฐาน GSEE ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินกิจการและวัดผลสำเร็จที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม แสดงถึงผล ความสำเร็จของความร่วมมือกันระหว่าง PEA กับ หน่วยงานทั้ง 6 แห่ง ที่สามารถลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 9,800,000 หน่วยต่อปี โดยคิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงไม่น้อยกว่า 6,366 ตันต่อปีดังนี้

ระดับ Platinum
1) อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
2) บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
3) บริษัท มิตรผล ไบโอ-เพาเวอร์ จำกัด
4) บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

ระดับ Gold
1) บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2) บริษัท ยูนีซัน จำกัด

สามารถดูข้อมูลการรับสมัครเข้ารับเกณฑ์ประเมินได้ที่กองส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน ฝ่ายส่งเสริมพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หมายเลขโทรศัพท์ 02-009-6228 หรือที่เว็บไซต์ www.pea.co.th กองสื่อสารองค์กร โทร. 02-590-9554-9

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 307 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน