“เรือนจำจังหวัดนนทบุรี” มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 303 ครั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กรมราชทัณฑ์

เมื่อวันที่ 2 ต.ค.63 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการ “โคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวัง” และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 2 เรือนจำจังหวัดนนทบุรี กรมราชทัณฑ์ โดยมี นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเรือนจำฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี ณ เรือนจำจังหวัดนนทบุรี

นางสาวปรีย์ธิดา สมจิตร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ และการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมทั้งผู้ต้องขัง ซึ่งเมื่อพ้นโทษไปแล้ว ให้สามารถดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้ การนี้ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขัง สามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก โดยเรือนจำจังหวัดนนทบุรี เริ่มดำเนินการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 1 ตุลาคม 2563 มีผู้ต้องขังผ่านการฝึกอบรม จำนวน 91 คน และได้รับการปล่อยตัวทั้งสิ้น 88 คน

นางสาวปรีย์ธิดา กล่าวอีกว่า โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับกรมราชทัณฑ์ เป็นแนวทางในการฝึกอบรมนักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2563 มาตรา 16 กำหนดให้นักโทษเด็ดขาด ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว และนักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ และจะพ้นโทษ ในคราวเดียวกัน ตามพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นที่คาดหวังว่า ผู้ที่ได้รับการอบพัฒนาตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ของสังคม ประเทศชาติ ไม่หวนกลับมากระทำความผิดซ้ำอีก จึงขอให้สังคมให้โอกาส ให้ผู้ที่เคยผิดพลาดได้แก้ไข และพิสูจน์ตนเองในการเป็นคนดี และเป็นพลังสร้างสรรค์สังคม ต่อไป

“สำหรับการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม เพื่อสนองพระราชปณิธาน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานโครงการ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มนักโทษเด็ดขาด ที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ และจะพ้นโทษในปี 2563 ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยสามารถบริหารจัดการพื้นที่สำหรับทำการเกษตรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งตนเองได้มองเห็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้ลงมือทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่น ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกสมดังพระราชปณิธานคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม” ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนนทบุรี กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 303 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน