หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบหารือ “รมว.ศธ.”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 491 ครั้ง

เมื่อวันที่ 23 ก.ย.63 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสราวุฒิ อยู่วิทยา รองประธานกรรมการ นายฮาราลด์ ลิงค์ กรรมการ และนายอรรถการ ตฤษณารังสี กรรมการ ได้เข้าพบหารือกับนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร เลขานุการรัฐมนตรีฯ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือ ดังนี้

  1. เรื่องการพัฒนาหลักสูตร Excellence Center ให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน เช่น กลุ่, Wellness
  2. ความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือส่วนกลาง ซึ่งจะมีผู้แทนจากหอการค้าไทย จำนวน 6 ท่าน และจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อีก 6 ท่าน โดยจะทำหน้าที่วางแผน ติดตามประเมินผล รวมถึงการประสานความร่วมมือกับระดับจังหวัด และความร่วมมือในระดับจังหวัด จะขอความร่วมมือเพื่อแต่งตั้งผู้แทนของหอการค้าจังหวัดทำหน้าที่ดูแลเรื่องการศึกษา จังหวัดละ 2 ท่าน และจะขอให้สถาบันการอาชีวศึกษา จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือวิทยาลัยในพื้นที่
  3. จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาระดับรองผู้อำนวยการ เพื่อเตรียมผู้อำนวยการสถานศึกษาของ สอศ. เพิ่มศักยภาพ ความร่วมมือการจัดการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการระบบการศึกษาทวิภาคีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ โดยการจัดทำหลักสูตรระยะยาว (ใช้เวลาอบรม 10 เดือน)

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 491 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน