กรมชลฯ เร่งเดินหน้าโครงการ “อุโมงค์ใต้ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 312 ครั้ง

กรมชลฯ กางแผนแก้ปัญหาบรรเทาอุทกภัยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เดินหน้างานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร

วันนี้ (22 ก.ย.63) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร เดินทางมาตรวจโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จ.สมุทรสาคร โดยกรมชลประทาน เร่งเดินหน้างานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาคร (2563-2564) ส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

นายเฉลิมเกียรติ กล่าวว่า เพื่อแก้ปัญหาการเกิดน้ำหลากแม่น้ำเจ้าพระยา ลำน้ำสาขาสายอื่นๆ รวมทั้งช่องทางระบายน้ำฝั่งตะวันตกและตะวันออกที่ทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพเพราะคลองหลายสายขาดความต่อเนื่อง ทำให้ระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยไม่ทันจนเกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน กรมชลประทานจึงเร่งเดินหน้างานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

โดยการบริหารจัดการน้ำเมื่อฝนตกในพื้นที่ตั้งแต่คลองเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จนถึงชายทะเล จะระบายน้ำออกสู่ทะเลทั้งแนวเหนือ-ใต้ร่วมกับการผันน้ำออกทางแม่น้ำท่าจีนและแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่เกินศักยภาพของสถานีสูบน้ำเดิมที่มีอยู่บริเวณริมแม่น้ำ และเมื่อฝนทิ้งช่วงในฤดูแล้งก็จะกักเก็บน้ำและนำน้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ

ฉะนั้นงานสำรวจออกแบบโครงการอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางน้ำจืด จะช่วยระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างตอนบนคลองภาษีเจริญจนถึงคลองมหาชัย-คลองสนามชัย และเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในแก้มลิง โดยผ่านอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองบางจืด 60 กม./วินาที รวมถึงควบคุมระดับน้ำทะเลพร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้า เครื่องกลของประตูระบายน้ำเดิม จำนวน 13 แห่ง และก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง

สำหรับโดยแผนการดำเนินงานนั้นเริ่มมาตั้งแต่มีโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ำในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (2557-2560) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำ ถัดมากรมชลประทานได้มอบให้กิจการร่วมการค้า PWFS JV เป็นผู้ดำเนินการงานสำรวจออกแบบอุโมงค์ระบายน้ำใต้คลองน้ำจืด มีกำหนดระยะเวลา 540 วัน (2563-2564) นับเป็นส่วนสำคัญของแผนงานที่ 4 โครงการปรับปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก จาก 9 แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หลังจากนั้นจะนำเสนอโครงการฯ ต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เสนอเปิดโครงการต่อคณะรัฐมนตรี จัดเตรียมเอกสารประมูลและเตรียมการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างจนจบโครงการ

“ระยะเวลาปฏิบัติงานเริ่มตั้งแต่ 21 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญา 11 พฤศจิกายน 2564 ตามแผนงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีการปรึกษาหารือในเดือนจะมีการพฤษภาคม-กรกฎาคม ในเดือนกันยายนจะมีการประชุมปฐมนิเทศโครงการและจัดกิจกรรมสื่อสัญจรครั้งที่ 1 เดือนตุลาคมจะเป็นการประชุมย่อยครั้งที่ 1และการสัมนาสรุปโครงการขั้นตอนออกแบบรายละเอียด หลังจากนั้นในปี 2564 จะประชุมย่อยครั้งที่ 2 สรุปโครงการและปัจฉิมนิเทศโครงการตามลำดับ”

ทั้งนี้ แผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ได้แก่ 1.โครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง 2.โครงการคลองระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก แบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงคลองชัยนาท-ป่าสัก และช่วงคลองป่าสัก-อ่าวไทย 3.โครงการคลองระบายน้ำควบคู่กับถนนวงแหวนรอบที่สาม 4.โครงการประปรุงโครงข่ายระบบชลประทานฝั่งตะวันตก 5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 6.โครงการบริหารจัดการน้ำพื้นที่นอกคันกั้นน้ำ 7.โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร 8.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีน 9.โครงการพื้นที่รับน้ำนอง

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 312 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน