‘บิ๊กลือ’ เปิดซุ้มประตู-เส้นทางจราจร หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 275 ครั้ง

‘กองทัพเรือ’ และ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ และขยายถนนบริเวณ แยกหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จาก 2 ช่องการจราจร เป็น 5 ช่องการจราจร พร้อมทั้งกำหนดปรับเปลี่ยนเส้นทางเข้าออก กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมและวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ใหม่โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

วันนี้ (20 ก.ย.63) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และ นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดเส้นทางจราจรและซุ้มประตู หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และผู้แทนตระกูลตาตะนันทน์ ที่ร่วมบริจาคที่ดินสำหรับการขยายถนนและก่อสร้างสะพาน ให้การต้อนรับ

เหตุผลของการขยายทางเข้าออกนี้ เป็นไปเพื่อเป็นการลดความแออัดในด้านการจราจร ซึ่งปัจจุบันใช้ทางเข้าออกเดียวกับ วัดอรุณราชวราราม แลนด์มาร์ค สำคัญของกรุงเทพมหานคร ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่งของถนน ที่มีอยู่เพียงเลนเดียว จนเกิดปัญหา การจราจรที่ติดขัดในการเข้าออกกองบัญชาการกองทัพเรือเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากรถโดยสารขนาดใหญ่ นอกจากนั้นอการขยายถนนและการประตูเข้าออกใหม่ครั้งนี้ ทำให้เปิดมุมมองของ พระปรางค์วัดอรุณราชวราราม ให้สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลจากแยกวังเดิม

ในส่วนของการขยายเส้นทางจราจรและปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม สืบเนื่องมาจาก ตระกูลตาตะนันทน์ ซึ่งเป็นเจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินขนาด 92 ตารางวา ซึ่งตั้งอยู่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม มีความประสงค์ขอบริจาคที่ดินให้กับกองทัพเรือเพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ โดยขอให้กองทัพเรือช่วยรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง และส่งมอบให้แก่ตระกูลตาตะนันทน์ ซึ่งต่อมา กองทัพเรือ ได้หารือกับ กรุงเทพมหานครในการขยายเส้นทางจราจรภายหลังการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จากเดิมที่มีความกว้าง 2 ช่องจราจร เป็นมีความกว้าง 5 ช่องจราจร สำหรับเป็นทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งกรุงเทพมหานคร โดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินการสร้างสะพานและขยายถนนเป็น 5 ช่องทางจราจร นี้ เพื่อเป็น สาธารณประโยชน์ รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้มีความสวยงาม

ในขณะเดียวกันกองทัพเรือ ก็มีแนวคิดจะปรับเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม จากเดิมที่เข้าด้านถนนวังเดิม และออกไปทางแยกถนนวังเดิม ตัดกับถนนอรุณอมรินทร์ โดยเมื่อมีการขยายเส้นทางจราจรกว้างขึ้น ก็จะเปลี่ยนเส้นทาง เข้า-ออก กองบัญชาการกองทัพเรือ เป็นด้านแยกถนนวังเดิมตัด กับถนนอรุณอมรินทร์แทน ดังนั้นเพื่อให้ทาง เข้า – ออก กองบัญชาการกองทัพเรือสอดรับกับเส้นทางจราจรที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งเพื่อให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม สอดรับกับวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร กองทัพเรือจึงได้ดำเนินการปรับปรุงซุ้มประตูทาง เข้า-ออก ใหม่ พร้อมกับปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์โดยรอบ โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง จากการบริจาคและจากการจำหน่ายวัตถุมงคล คือ รูปหล่อและเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่น “พระยาวชิรปราการ ผู้กู้ชาติ กู้แผ่นดิน” โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของกองทัพเรือแต่อย่างใด และได้ตั้งชื่อซุ้มประตูนี้ว่า วชิรปราการ ซึ่งเป็นพระนามของพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อเป็นที่ระลึก และสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ ทรงเคยพำนักอยู่ในพระราชวังเดิมแห่งนี้

สำหรับ ประตูทางเข้ากองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิมแห่งใหม่ หรือประตูวชิรปราการ นี้เป็นประตูที่ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยเดิมที ประตูกองทัพเรือพระราชวังเดิมนั้น มี 2 ด้านคือ ด้านถนนวังเดิม และด้านท่าน้ำ ฝั่งประตูโรงเรียนนายเรือ ซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำหรับประตูทางด้านถนนวังเดิมหรือทางด้านทิศเหนือของกำแพงพระราชวังเดิมนั้น สันนิษฐานว่าเป็นซุ้มประตูพระราชวังที่มีมาแต่เดิมโดยเป็นทางหลักเข้าสู่เขตวัง ทางด้านวัดอรุณราชวราราม ซึ่งซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้มีการซ่อมแซมปรับปรุงขึ้นในช่วงเวลาใด แต่คาดว่าน่าจะมีการซ่อมแซมบ้างเพราะเป็นประตูที่มีการใช้งานหลักและต่อเนื่องมาโดยตลอด

สำหรับหลักฐานภาพถ่ายของซุ้มประตูนี้ไม่ปรากฏจึงไม่อาจทราบลักษณะที่แท้จริงได้คงทราบแต่เพียงว่าซุ้มประตูนี้มีลักษณะอย่างซุ้มประตูของพระบรมมหาราชวัง ต่อมาในช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 สันนิษฐานว่าซุ้มประตูดังกล่าวยังคงตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมมาโดยตลอด หลังจากที่โรงเรียนนายเรือได้ย้ายจากพระราชวังเดิมไปยังสัตหีบแล้ว ไม่ปรากฏว่าได้มีการซ่อมปรับปรุงแต่อย่างใด
สันนิษฐานว่าซุ้มประตูนี้คงจะถูกรื้อถอนในคราวที่กองทัพเรือได้ย้ายส่วนบัญชาการเข้ามาตั้งในพื้นที่พระราชวังเดิมเมื่อปี พ.ศ.2493 และได้ทำการก่อสร้างประตูใหม่ โดยเป็นเพียงประตูไม้บริเวณทางเข้าออกด้านถนนวังเดิม จนกระทั่งในสมัยที่ พลเรือเอกกวี สิงหะ ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ.2521 – 2523 พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ เสนาธิการทหารเรือในขณะนั้น ได้เสนอโครงการจัดสร้างประตูกองบัญชาการกองทัพเรือใหม่ โดยเปลี่ยนจากประตูไม้เป็นประตูอัลลอยด์ และจัดทำป้ายกองทัพเรือบริเวณด้านหน้า ซึ่งประตูทางเข้าดังกล่าวได้มีการใช้งานตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 จนถึงปี พ.ศ.2544

ต่อมาในสมัย พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง ผู้บัญชาการทหารเรือ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ระหว่างปี พ.ศ.2541 ถึง 2542 ได้มีการเสนอแนวความคิด พิจารณาปรับปรุงประตูทางเข้าออก กองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิม เนื่องจากปัญหาความแออัดของสถานที่จอดรถ ในบริเวณพระราชวังเดิม และความคับแคบ พร้อมทั้งสร้างอาคารกองรักษาการณ์ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 20 เมตรสูง 3 ชั้น ซึ่งอาคารนี้ประกอบด้วยกองรักษาการณ์ ห้องอาหาร และที่พักผ่อนของกำลังพลในเขตพระราชวังเดิม ตลอดจนผู้มาพักติดต่อและพักรอการประชุมโดยงบประมาณส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารทหารไทย โดยการก่อสร้างประตูได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2544 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2544 โดยมีพิธีเปิดประตูกองบัญชาการกองทัพเรือ แห่งนี้เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2544

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 275 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน