ไทย ประกาศลั่นเวที FAO พร้อมรับมือวิกฤตอาหารโลกขาดแคลน

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 324 ครั้ง

“รมว.เกษตร” ประกาศในเวที FAO ไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบอาหารและการเกษตรสู่ความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับวิกฤตอาหารในสถานการณ์โควิด

วันนี้ (3 ก.ย.63) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีเกษตรภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเข้าร่วมประชุมกว่า 48 ประเทศ เพื่อร่วมกำหนดทิศทางการเกษตรที่จะเป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

นายเฉลิมชัย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ไทยได้เตรียมความพร้อมรับมือกับวิกฤตอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก โดยเฉพาะระบบอาหารและการเกษตร ส่งผลกระทบให้หลายประเทศเกิดปัญหาการขาดแคลนอาหาร และการส่งออกสินค้าเกษตรก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ไทยประกาศสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาประเทศว่าเกษตรกรและผู้ผลิตอาหารและสินค้าเกษตรของไทย ผลิตอาหารที่ปลอดภัย ได้ยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยและการควบคุมป้องกันโรคตามมาตรฐานสากล และมีระบบการผลิตอาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงนโยบายของประเทศไทย และโครงการที่รัฐบาลไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเร่งขับเคลื่อนระบบอาหารและการเกษตรของไทย ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรใน 4 แผนงานหลัก (Four Quick Win) (1) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและประมง (2) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร (3) การพัฒนาระบบ E-Commerce สำหรับสินค้าเกษตร และ (4) การพัฒนาศูนย์บริการข้อมูล Big Data ด้านการเกษตรแบบครบวงจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อที่ประชุมอีกว่า ประเทศไทยยังได้จัดตั้ง “ศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม” ทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่ตรงตามความต้องการของเกษตรกรรวมทั้งประเทศไทยยังให้ความสำคัญนโยบายด้านการประมงและสนับสนุนการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน ไทยประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และไทยให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและดิน ประเทศไทย ร่วมกับ FAO และสมัชชาความร่วมมือดินโลก (GSP) ขอเชิญชวนประเทศสมาชิกและผู้สนใจส่งผลงานการจัดกิจกรรม “วันดินโลก” เข้าประกวดเพื่อรับ “รางวัลเหรียญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล วันดินโลก” (King Bhumibol World Soil Day Award) ประจำปี 2563

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังได้น้อมนำ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” และ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและประชาชนชาวไทย ตามวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือกับ FAO และประเทศสมาชิก ผ่านโครงการความร่วมมือต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ร่วมกันด้วย” เฉลิมชัย กล่าว

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 324 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน