สกศ. ระดมไอเดียคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมพลิกโฉมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม DOE

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง

สกศ. ระดมไอเดียคนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมพลิกโฉมการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์ม DOE “คนไทยแชร์ Super Ideas…ผ่าน Social Media เพื่อพลิกโฉมการศึกษาชาติ”

วันนี้ (3 ก.ย.63) ที่ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ศาสตราจารย์ สุพจน์ หารหนองบัว เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพลิกโฉมการเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล เข้าร่วมการประชุม

การประชุมครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นของคณะทำงานที่มาจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้แก่ สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) บริษัทอินฟูลเอนเซอร์ จำกัด บริษัทอินสครู จำกัด บริษัทเอ็ดไวซอรี่ จำกัด สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่างคน 3 รุ่น ในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาของประเทศในศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการ “คนไทยแชร์ Super Ideas…ผ่าน Social Media เพื่อพลิกโฉมการศึกษาชาติ” โดยมีแนวคิด….คนไทยทุกคน คือ ผู้เล่น (players) และผู้ประเมิน ใครมีดี ไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกสามารถร่วมพลิกโฉมการศึกษาได้ โดยแชร์คลิปกิจกรรมหรือแนวคิด (ideas) ที่ท่านคิดว่า Wow! เข้าเวทีแบ่งปัน โดยภาครัฐจะทำหน้าที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวก

ศาสตราจารย์ สุพจน์ หารหนองบัว กล่าวว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างคุณลักษณะผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสร้างความตระหนักรู้ สร้างพื้นที่ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการเรียนการสอนเพื่อขับเคลื่อนการพลิกโฉมการศึกษาชาติ วิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการฯ และผู้ที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อรวบรวมวิธีการสอนแบบไม่ป้อนความรู้ กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้เอง และวิธีการทดลองวิทยาศาสตร์โดยใช้ชุมชน/พื้นที่รอบโรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ ในเบื้องต้นคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้ภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 โดยนำร่อง 3 กิจกรรม ดังนี้ 1) สร้างคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2) เปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ 3) ใช้ชุมชน/พื้นที่รอบโรงเรียนเป็นห้องปฏิบัติการ

นายอรรถการ ตฤษณารังสี กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวต้องการผู้รู้ที่มีจิตอาสา จิตวิญญาณความเป็นครู เพื่อมาแบ่งปันเทคนิคการสอนที่ดี ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาของชาติได้ เป็นครูหรือผู้สอนที่ทำด้วยใจ เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหรือแบ่งปันไอเดียได้ทาง www.inskru.com โดยติดแฮชแท็ก #DOE หรือ Facebook กลุ่ม “พลิกโฉมการศึกษา”

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 204 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน