“ถาวร” ปลุกเด็ก-เยาวชนภูมิใจ สร้างความรัก สามัคคี สถาบันพระมหากษัตริย์

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 185 ครั้ง

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ส.ค.63 ที่โรงแรมธาราการ์เด้น 3 มีนบุรี นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน” พร้อมบรรยายพิเศษ “เรื่อง ศาสตร์พระราชา” พร้อมด้วย นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม บรรยายพิเศษ “เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย” และ นายกองโทธารณา คชเสนี บรรยายพิเศษ “เรื่อง เสาหลักดำรงความเป็นไทย” และยังได้รับเกียรติจาก นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว คณะทำงาน รมช.กระทรวงคมนาคม, ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ, ส.ส.ชาญวิทย์ วิภูศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 5 มีนบุรี, นายทินกร ปลอดภัย นายกสโมสรกีฬามีนบุรี รวมทั้ง ตัวแทนผู้นำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ, วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี, วิทยาลัยเทคโนโล ยีปทุมธานี และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ จำนวน 113 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษฯและร่วมกิจกรรมในโครงการฯดังกล่าว

นายถาวร กล่าวว่า ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ได้เน้นย้ำให้เด็กและเยาวชนมีความภูมิใจความรัก ความสามัคคี และรับรู้ถึงความผูกพันของสถาบันพระมหากษัตริย์ กับสังคมไทย และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ที่มีต่อคนไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นายสนธิญาณ กล่าวว่า การบรรยายพิเศษ เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย วันนี้โดยเน้นย้ำให้เยาวชนได้ตระหนักถึง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น เสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยนานาประการ และสมควรที่จะให้เยาวชนและประชาชนควรที่ตระหนักเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับโครงการ “รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน” จัดขึ้นโดย สมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหลักการและเหตุผล ความมั่นคงแห่งชาติ หมายถึง ความมั่นคงของแกนทั้ง 3 ได้แก่ ชาติ ซึ่งเกิดจากประชาชนเป็นพื้นฐานที่จะต้องเสริมสร้างให้มีความมั่นคง ไม่แตกแยก และมีจิตสำนึกที่ดี ศาสนาเป็นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชนที่ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่นมั่นคง พระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมของศรัทธาประชาชน ทำให้เกิดความเป็นปึกแผ่น ประชนชนคนไทยทุกคนต้องเทิดทูนเหนือ สิ่งอื่นใด ทั้ง 3 สถาบัน จะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับจิตสำนึกใน ความเป็นคนไทยทุกคน ในฐานะที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งของชาติคงปฏิเสธไม่ได้ว่า บ้านเมืองของเราขณะนี้กำลังประสบปัญหา “วิกฤตความมั่นคง” ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ

ด้วยกระแสของการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งทางด้านวิทยาการ เทคโนโลยี และข้อมูล ข่าวสารที่ทันสมัย ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และกระจาย ในวงกว้างอย่างง่ายดายการเผยแพร่ความคิด ความเข้าใจเกี่ยวกับชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์ ทั้งทางบวกและทางลบ ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็ว รวมทั้งการแอบอ้างสถาบันฯ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ด้านชื่อเสียง ยศ ตำแหน่ง ทรัพย์สิน และผลประโยชน์ในทางการเมือง ความรุนแรงของปัญหานี้นับวันจะมีมากขึ้นอันจะส่งกระทบต่อความมั่นคงของชาติ การสร้าง ความมั่นคงให้เกิดขึ้น จึงมิได้เป็นหน้าที่ของประชาชนคนหนึ่งคนใด หากแต่ เกิดขึ้นจากคนไทย ทุกคนในชาติที่จะต้องรักษาแผ่นดินไทยให้กับอนุชนรุ่นหลัง อันจะนำไปสู่ความเป็นปีกแผ่น ทำให้ชาติเกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนในที่สุด

โครงการ “รวมไทยสร้างชาติ บทบาทเยาวชน” เป็นการรวมตัวกัน เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีการรวมตัวกันของกลุ่มเยาวชน ผู้นำนักเรียน-นักศึกษา และนักศึกษาที่กำลังเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการแสดงจุดยืนที่มีสถาบันหลักของชาติ ประกอบด้วย ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็น เสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชน เป็นบ่อเกิดของความรัก ความสามัคคี นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยนานาประการ ไม่ว่าจะเป็นภัยรุกรานของประเทศอื่น ภัยจากการล่าอาณานิคมและการแผ่ขยายลัทธิการปกครอง อีกทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในท้องถิ่นที่ห่างไกลส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ และเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น การสื่อสารเชิงรุกเพื่อการสร้างเครือข่ายนักศึกษาและเยาวชน ให้มีความเข้าใจต่อสถาบันหลักของชาติ มากขึ้น ได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะเป็นการสื่อสาร เพื่อนำเสนอชุดความรู้ ความคิดที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนคนไทย เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของประเทศชาติ สืบไป

มีผู้อ่านข่าวนี้แล้ว 185 ครั้ง

You May Also Like

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แสดง
ซ่อน